Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20.nr.; 2000, 17.nr.; 2001, 12.nr.; 2005, 8., 13.nr.; 2008, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 20.punktā vārdus "vai pašvaldības".

2. Aizstāt 82.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Valsts būvinspekcija" ar vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Grozījums šā likuma 1.panta 20.punktā attiecībā uz vārdu "vai pašvaldības" izslēgšanu stājas spēkā 2009.gada 1.novembrī."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 19.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009