Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2005, 15.nr.; 2008, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.panta piektajā daļā vārdus "ar Hipotēku un zemes banku" ar vārdiem "ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - Latvijas Hipotēku un zemes banka)".

2. Aizstāt 5.panta trešajā daļā vārdus "Valsts zemes dienesta attiecīgā reģionālā nodaļa" ar vārdiem "attiecīgās pašvaldības dome".

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Līdz 2010.gada 30.novembrim attiecīgā pašvaldība (Rīgas pilsētas pašvaldība līdz 2011.gada 30.novembrim) sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku vai kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi."

4. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus "valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - Latvijas Hipotēku un zemes banka)" ar vārdiem "Latvijas Hipotēku un zemes bankas".

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 19.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009