Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 5., 10.nr.; 2005, 15.nr.; 2007, 3., 14.nr.; 2008, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība" (attiecīgā locījumā).

2. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šajā daļā minētās atbildīgās institūcijas iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajām struktūrvienībām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijai šādu informāciju:

1) valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" - par noslēgtajiem zemes izpirkuma (pirkuma) līgumiem līdz 2010.gada 31.martam;

2) Centrālā zemes komisija - par pieņemtajiem lēmumiem par īpašuma tiesību atjaunošanu līdz 2011.gada 31.martam.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitļus "līdz 2010.gada 30.novembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2011.gada 30.novembrim".

3. 15.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Lēmumu zemes robežu strīdu lietā Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības zemes robežu strīdu komisija pieņem triju mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības zemes robežu strīdu komisijas lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektors pieņem lēmumu triju mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ģenerāldirektora lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā."

4. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus un skaitļus "līdz 2009.gada 30.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2010.gada 30.decembrim".

5. 18.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitļus "līdz 2008.gada 30.septembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2009.gada 30.decembrim";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts zemes dienests pēc Centrālās zemes komisijas pieprasījuma iesniedz tai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Attiecīgās pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009.gada 30.decembrim gadījumos, kad:

1) pašvaldības domes (padomes) lēmumus par zemes piekritību pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir atcēlusi;

2) ar attiecīgo pašvaldības domes (padomes) lēmumu zemes reformas pabeigšanai ir ieskaitīta apbūvēta zeme vai starpgabals;

3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai pašvaldības domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 19.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009