Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.517

Rīgā 2009.gada 9.jūnijā (prot. Nr.39 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta otrās daļas 6.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 159.nr.; 2004, 204.nr.; 2006, 26.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 20.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ostas pārvalde aizpilda un reizi ceturksnī elektroniski iesniedz Valsts vides dienestā ziņojuma veidlapu par kuģiem, kuriem ir samazināts sanitārās maksas apmērs vai kuri ir atbrīvoti no sanitārās maksas (1.1 pielikums)."

2. Svītrot 22.punkta otro un trešo teikumu.

3. Papildināt noteikumus ar 22.1 un 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja Latvijas karoga kuģa kapteinis konstatē ārzemju ostas pieņemšanas iekārtu neatbilstību, viņš aizpilda ziņojuma veidlapu par kuģa radīto atkritumu pieņemšanas iekārtu neatbilstību (2.pielikums) un iesniedz Latvijas Jūras administrācijai. Latvijas Jūras administrācija par konstatēto kuģa radīto atkritumu pieņemšanas iekārtu neatbilstību nekavējoties ziņo ostas valsts kompetentajai institūcijai un Starptautiskajai jūrniecības organizācijai, kā arī nosūta ziņojuma kopiju Valsts vides dienestam iesniegšanai Eiropas Komisijai. Ziņojumā Starptautiskajai jūrniecības organizācijai ietver kuģa kapteiņa ziņojuma kopiju un dokumentus par pieņemšanas iekārtu neatbilstību.

22.2 Ja Valsts vides dienests no citas valsts karoga kuģa kompetentās institūcijas vai kuģa kapteiņa saņem ziņojumu par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu neatbilstību Latvijas ostā, tas veic izmeklēšanu par pieņemšanas iekārtu neatbilstību un par izmeklēšanas rezultātiem informē kuģa karoga valsts kompetento institūciju."

4. Papildināt 29.2.apakšpunktu aiz vārda "atsevišķiem" ar vārdu "vismaz".

5. Papildināt 31.punkta otro teikumu aiz vārda "trešo" ar vārdiem "pirms kuģa iziešanas no ostas elektroniski".

6. Papildināt 36.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "attiecīgajai ostai" ar vārdiem "triju gadu periodam".

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Komisijas 2007.gada 13.decembra Direktīvas 2007/71/EK, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 27.novembra Direktīvā 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai."

8. Papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.455

Ziņojums par kuģiem, kuriem ir samazināts sanitārās maksas apmērs vai kuri ir atbrīvoti no sanitārās maksas

Nr. p.k.

Kuģa nosaukums, karoga valsts,
IMO numurs

Kuģa tips

Osta

Pamatojums

Atbrīvojuma veids*

Derīgs līdz

Ostas pārvaldes atbildīgā amatpersona ____________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts**)

Z.v.**

Datums** ______________________

Piezīmes.

1. * Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumu Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība" 16. vai 17.punkts.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 

9. Izteikt 2.pielikuma 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1. X kategorijas viela ______________m3

Category X substance

3.2.2. Y kategorijas viela _______________m3

Category Y substance

3.2.3. Z kategorijas viela _______________m3

Category Z substance

3.2.4. cita viela (norādīt) ______________m3

Other substances (OS)".

 

10. Aizstāt 3.pielikumā vārdus

______________
"(atkritumu pieņēmēja paraksts) (signature of waste reception operator)

______________
(kuģa kapteiņa paraksts)
(signature of ship's master)

Z.v.

Z.v."

ar vārdiem

______________
"(atkritumu pieņēmēja paraksts*) (signature of waste reception operator)

______________
(kuģa kapteiņa paraksts*)
(signature of ship's master)

Z.v.*

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 

11. Aizstāt 4.pielikumā vārdus

"Komercsabiedrības vadītājs

____________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Datums ____________________________"

 

ar vārdiem

"Komercsabiedrības vadītājs

____________________________

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Z.v.*

Datums* ____________________________"

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Z.v." un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 13.jūniju.

13.06.2009