Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.179

Rīgā 2009.gada 3.jūnijā (prot. Nr.21, 3.p.)

Par grozījumiem Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumos

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu un 57.panta otro daļu,

 

padome nolemj:

1. Izdarīt ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 10.oktobra lēmumu Nr.425 apstiprinātajos Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumos (Latvijas Vēstnesis, 2007, 166.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Saņēmēja tīkla operators ne vēlāk kā 72 stundu laikā, neieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas, no galalietotāja pieteikuma saņemšanas dienas izskata galalietotāja pieteikumu, informē donora tīkla operatoru par saņemto galalietotāja pieteikumu un ar galalietotāja rakstveida piekrišanu donora tīkla operatoram norāda informāciju, kas ļauj identificēt galalietotāju, un maršrutēšanas numuru. Donora tīkla operators 24 stundu laikā, neieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas, saņēmēja tīkla operatoram sniedz apstiprinājumu par saņēmēja tīkla operatora nosūtītās informācijas saņemšanu.";

1.2. Aizstāt 11.punktā vārdus "trīs darba dienu laikā pēc" ar vārdiem un skaitli "72 stundu laikā, neieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas, no";

1.3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Līgums par pārvietoto numuru, kas noslēgts starp abonentu un donora tīkla operatoru, ir izbeigts brīdī, kad galalietotājam lietošanā nodotais numurs ir pārvietots uz saņēmēja tīkla operatora publisko telefonu tīklu.";

1.4. Aizstāt 14.punktā vārdus "trīs darba dienu laikā" ar vārdiem un skaitli "72 stundu laikā, neieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas,";

1.5. Svītrot 16.punktu;

1.6. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Donora tīkla operators ir tiesīgs noteikt saņēmēja tīkla operatoram vienreizējo maksu par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu atbilstoši numura saglabāšanas pakalpojuma sniegšanas pamatotām izmaksām, kas tieši saistītas ar numura saglabāšanas pakalpojuma sniegšanu un kas nerastos, ja numura saglabāšanas pakalpojumu nesniegtu. Donora tīkla operators ir tiesīgs noteikt vienreizējo maksu par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu apmērā, kas nepārsniedz kopsummu no šādām pamatotām izmaksām:

17.1. saņēmēja tīkla operatora sniegtās informācijas par galalietotāja pieteikuma apstrādes, galalietotāja datu un maršrutēšanas numura pārbaudes, ja nepieciešams, informācijas precizēšanas un kļūdu labošanas izmaksas;

17.2. izmaiņu veikšanas donora tīkla operatora centrālē, maršrutēšanas, uzskaites un norēķinu sistēmā, datu bāzē, kas satur informāciju par galalietotājiem, izmaksas;

17.3. norēķinu informācijas apmaiņas starp donora tīkla operatoru un saņēmēja tīkla operatoru izmaksas;

17.4. numura pārvietošanas reģistrēšanas izmaksas datu bāzē, kas satur informāciju par pārvietotajiem numuriem;

17.5. datu bāzes, kas satur informāciju par pārvietotajiem numuriem, izmantošanas mainīgās izmaksas, kas atkarīgas no pārvietoto numuru skaita.";

1.7. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Donora tīkla operators izmaksu pamatojumā šo noteikumu 17.1.-17.4. punktā minētās izmaksas aprēķina atbilstoši vidējam laika patēriņam katrā izmaksu pozīcijā viena numura saglabāšanas pakalpojuma sniegšanai un donora tīkla operatora numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanā nodarbinātā darbaspēka vidējai darba stundas izmaksai iepriekšējā kalendārajā gadā vai vidējām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā, kas rodas, saņemot pakalpojumu no cita komersanta viena numura saglabāšanas pakalpojuma sniegšanai.";

1.8. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"Donora tīkla operators nodrošina, ka noteiktā vienreizējā maksa par galalietotājam lietošanā nodota numura pārvietošanu ir publiski pieejama un šo maksu piemēro vienlīdzīgi visiem saņēmēja tīkla operatoriem.";

1.9. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Donora tīkla operators pēc Regulatora pieprasījuma sniedz Regulatoram vienreizējās maksas, ja tādu noteicis, par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu izmaksu pamatojumu, lai Regulators izvērtētu, vai vienreizējā maksa par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu ir tuvināta šo noteikumu 17.punktā minētajām izmaksām".

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

03.06.2009