Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.10.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.352

Rīgā 2009.gada 29.maijā (prot. Nr.33 66.§)
Par Valsts būvinspekcijas reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu līdz 2009.gada 30.jūnijam reorganizēt Ekonomikas ministrijas pakļautībā esošo tiešās pārvaldes iestādi – Valsts būvinspekciju (turpmāk – būvinspekcija) – un nodot tās funkcijas Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un Iekšlietu ministrijai.

2. Noteikt, ka pēc būvinspekcijas reorganizācijas:

2.1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārņem būvinspekcijas funkcijas, kas saistītas ar bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanas uzraudzību un kontroli, kā arī būvizstrādājumu atbilstības prasību ievērošanas kontroli reglamentētajā jomā;

2.2. Iekšlietu ministrija pārņem būvinspekcijas funkcijas, kas saistītas ar reģistrācijas apliecību izsniegšanu un pārreģistrēšanu, pagarināšanu vai anulēšanu komersantiem, kuri vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos pakalpojumus, glabāt minēto darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstvielas, detonatorus vai to palīgierīces;

2.3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pārņem Valsts būvinspekcijas funkcijas, kas saistītas ar:

2.3.1. energoapgādes komersantu, kā arī tādu komersantu objektu un enerģijas lietošanas iekārtu un ietaišu valsts tehnisko uzraudzību un kontroli, kuri veic komercdarbību, kas ietver siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, iepirkšanu, pārvadi, sadali vai realizāciju, bet kuriem šīs komercdarbības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem licence nav nepieciešama;

2.3.2. hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma uzraudzību un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju un to ekspluatācijas atbilstības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām kontroli.

3. Ekonomikas ministrijai:

3.1. sagatavot un līdz 2009.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, lai nodrošinātu būvniecības kontroli atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktam;

3.2. sagatavot un līdz 2009.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas nosaka, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija veic objektu un enerģijas lietošanas iekārtu un ietaišu valsts tehnisko uzraudzību un kontroli un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma uzraudzību, kā arī hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju un to ekspluatācijas atbilstības kontroli saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:

3.2.1. energoapgādes komersantiem;

3.2.2. komersantiem, kuri veic komercdarbību, kas ietver siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, iepirkšanu, pārvadi, sadali vai realizāciju, bet kuriem šīs komercdarbības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem licence nav nepieciešama;

3.3. pārņemt būvinspekcijas funkcijas, tiesības, saistības, mantu, arhīvu un finanšu līdzekļus saistībā ar būvniecības kontroli.

(Grozīts ar MK 07.10.2009. rīkojumu Nr.678)

4. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Iekšlietu ministrija ir būvinspekcijas tiesību, saistību, mantas un arhīva pārņēmēji atbilstoši šā rīkojuma 2.punktam. Būvinspekcijas arhīvu pārņem Valsts arhīvs.

5. Ekonomikas ministram izveidot reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas komisijai līdz 2009.gada 30.jūnijam veikt būvinspekcijas materiālo, finanšu līdzekļu un saistību inventarizāciju, sastādīt slēguma bilanci par situāciju uz 2009.gada 30.jūniju un nodrošināt materiālo un finanšu līdzekļu, kā arī arhīva un lietvedības nodošanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Iekšlietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai.

6. Ar būvinspekcijas reorganizāciju sais­tītos izdevumus segt no būvinspekcijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
07.10.2009