Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.64

Rīgā 2009.gada 22.maijā (prot. Nr.19 2.p.)
Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem
Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un
to uzraudzības likuma
131.panta trešo daļu un
132.panta pirmo daļu un Pārapdrošināšanas likuma
90.panta trešo daļu un 91.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. “Normatīvo noteikumu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem” (tālāk tekstā – noteikumi) izpratnē par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupu ir uzskatāma komercsabiedrību grupa, kurā ietilpst papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība, tās dalības sabiedrības, saistītās sabiedrības, dalības sabiedrības saistītās sabiedrības un fiziskas personas, kuras tiešā vai kontroles veidā ir ieguvušas 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvušas līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita apdrošināšanas sabiedrībā vai pārapdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā.

2. Saskaņā ar šo noteikumu prasībām apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu un koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu sagatavo un informāciju par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem sniedz apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kura ir:

2.1. dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, ārvalsts apdrošinātājā vai ārvalsts pārapdrošinātājā;

2.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība.

(Grozīts ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.127)

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kura ir daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība, saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu un sniedz informāciju par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem.

4. Apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) atļauju:

4.1. var neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, ja šī komercsabiedrība ir nebūtiska papildu uzraudzības mērķu sasniegšanai, t.i., tās neiekļaušana koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā netraucē gūt priekšstatu par koriģētās maksātspējas prasības izpildi;

4.2. var nesniegt informāciju par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, ja papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības viena darījuma vai vairāku viena veida darījumu kopsumma ar vienu darījumu partneri pārskata periodā nepārsniedz mazāko no šiem lielumiem – 50 000 euro vai 1 procentu no papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvu kopsummas.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

5. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajai apdrošināšanas sabiedrībai vai pārapdrošināšanas sabiedrībai nav jāsagatavo koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķins, ja:

5.1. šī apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir saistītā sabiedrība kādai citai Latvijā reģistrētai un papildu uzraudzībai pakļautai apdrošināšanas sabiedrībai vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kura iekļauj to savā koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

5.2. šī apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir saistītā sabiedrība kādai Latvijā reģistrētai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kurai ir Latvijā reģistrēta meitas sabiedrība, kas saskaņā ar šo noteikumu prasībām veic koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, iekļaujot tajā apdrošināšanas sabiedrību vai pārapdrošināšanas sabiedrību un tās saistīto sabiedrību;

5.3. šī apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir saistītā sabiedrība kādai apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kas reģistrēta dalībvalstī, ar kuras apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju uzraudzības institūciju Komisija ir noslēgusi vienošanos par to, ka dalībvalsts apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju uzraudzības institūcija veic papildu uzraudzību, un šī apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība iekļauj to savā koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā.

(Grozīts ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.127)

6. Šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajai apdrošināšanas sabiedrībai vai pārapdrošināšanas sabiedrībai nav jāsagatavo koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķins, ja:

6.1. šī apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība vienlaikus ir arī saistītā sabiedrība Latvijā reģistrētai un papildu uzraudzībai pakļautai apdrošināšanas sabiedrībai vai pārapdrošināšanas sabiedrībai un ir iekļauta šīs apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

6.2. Latvijā ir reģistrēta vēl kāda tās pašas apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība ar lielāku aktīvu kopsummu, kas iesniedz Komisijā mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā ir iekļautas visas Latvijā reģistrētās meitas sabiedrības, un ar Komisijas atļauju apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir atbrīvota no mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas.

(Grozīts ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.127)

7. Apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kas vienlaikus ir gan dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, ārvalsts apdrošinātājā vai ārvalsts pārapdrošinātājā, gan apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, sagatavo koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā iekļauta apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība un tās saistītās sabiedrības, kā arī mātes sabiedrība un tās saistītās sabiedrības tikai mātes sabiedrības līmenī.

(FKTK 07.06.2013. noteikumu Nr.127 redakcijā)

8. Apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība vismaz divus gadus glabā informāciju, kuru apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības tai iesniedz koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina un informācijas par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem sagatavošanai.

II. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas vispārīgie principi

9. Papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļauj:

9.1. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kura ir dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, ārvalsts apdrošinātājā vai ārvalsts pārapdrošinātājā, maksātspējas normu un pašu līdzekļus;

9.2. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kura ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, maksātspējas normu un pašu līdzekļus, piemērojot šo noteikumu 12. punktā noteikto proporcionalitātes principu;

9.3. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības mātes sabiedrības, kura ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, nedalībvalsts pārapdrošinātājs vai nedalībvalsts apdrošinātājs, maksātspējas normu un pašu līdzekļus, kā arī proporcionālu daļu no mātes sabiedrības citas saistītās sabiedrības, kura ir apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, ārvalsts apdrošinātājs vai ārvalsts pārapdrošinātājs, maksātspējas normas un pašu līdzekļiem;

9.4. proporcionālu daļu no apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības saistītās sabiedrības, kura ir apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, ārvalsts apdrošinātājs vai ārvalsts pārapdrošinātājs, maksātspējas normas un pašu līdzekļiem.

(Grozīts ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.127)

10. Ja apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir dalības sabiedrība citā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, ārvalsts apdrošinātājā vai ārvalsts pārapdrošinātājā, izmantojot apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības starpniecību, tad šo apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību iekļauj koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā.

(FKTK 07.06.2013. noteikumu Nr.127 redakcijā)

11. Koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā netiek iekļauti pašu līdzekļu elementi, t.i., kapitāls un rezerves un subordinētais kapitāls, kas radušies savstarpējās finansēšanas rezultātā starp:

11.1. apdrošināšanas sabiedrību vai pārapdrošināšanas sabiedrību un tās saistīto sabiedrību, dalības sabiedrību vai dalības sabiedrības citu saistīto sabiedrību;

11.2. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības saistītajām sabiedrībām;

11.3. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrībām.

12. Aprēķinot koriģēto maksātspējas normu un koriģētos pašu līdzekļus, ņem vērā dalības sabiedrībai piederošo proporcionālo daļu saistītajā sabiedrībā. Proporcionālā daļa no saistītās sabiedrības maksātspējas normas un pašu līdzekļiem tiek noteikta, pamatojoties uz saistītās sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla daļu, kas tieši vai kontroles veidā pieder dalības sabiedrībai.

13. Ja saistītās sabiedrības, kas ir apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības meitas sabiedrība, pašu līdzekļu apmērs ir mazāks par maksātspējas normu, tad tās maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek pilnībā iekļauti apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, nepiemērojot šo noteikumu 12. punktā noteikto proporcionalitātes principu.

III. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtība

14. Koriģēto maksātspējas normu un koriģētos pašu līdzekļus aprēķina šādi:

14.1. tiek aprēķināti katras aprēķinā iekļaujamās komercsabiedrības pašu līdzekļi un maksātspējas norma saskaņā ar šo noteikumu 15.17. punkta nosacījumiem;

14.2. katras komercsabiedrības pašu līdzekļi tiek samazināti par saistītās sabiedrības vai dalības sabiedrības citas saistītās sabiedrības ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā un rezervēs un subordinētajā kapitālā, ja šis samazinājums jau nav ņemts vērā, aprēķinot saistītās sabiedrības vai dalības sabiedrības citas saistītās sabiedrības pašu līdzekļus saskaņā ar šo noteikumu 15.17. punkta nosacījumiem;

14.3. tiek aprēķināti katras komercsabiedrības pašu līdzekļi, kas iekļaujami koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, ievērojot šo noteikumu 10., 12. un 13. punkta nosacījumus;

14.4. tiek aprēķināta katras komercsabiedrības maksātspējas norma, kas iekļaujama koriģētās maksātspējas normas aprēķinā, ievērojot šo noteikumu 10. un 13. punkta nosacījumus;

14.5. koriģēto maksātspējas normu un koriģētos pašu līdzekļus aprēķina, summējot visu aprēķinā iesaistīto komercsabiedrību maksātspējas normu un pašu līdzekļus, kas aprēķināti, ievērojot šo noteikumu 14.1.–14.4. apakšpunkta prasības.

15. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamo Latvijā reģistrēto komercsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti šādi:

15.1. apdrošināšanas sabiedrībām:

15.1.1. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek aprēķināti saskaņā ar Komisijas 15.09.2006. noteikumiem Nr. 148 “Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi”,

15.1.2. dzīvības apdrošināšanas sabiedrības maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek aprēķināti saskaņā ar Komisijas 15.09.2006. noteikumiem Nr. 149 “Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi”;

15.2. pārapdrošināšanas sabiedrībām maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek aprēķināti saskaņā ar Komisijas 05.09.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 128 “Pār­apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas normatīvie noteikumi”;

15.3. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām:

15.3.1. pašu līdzekļi tiek aprēķināti nosacīti, izmantojot Komisijas 15.09.2006. noteikumos Nr. 148 “Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi” noteikto kārtību,

15.3.2. maksātspējas norma nosacīti tiek pieņemta vienāda ar nulli.

(Grozīts ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.127)

16. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamo dalībvalstu apdrošinātāju, dalībvalstu pārapdrošinātāju, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību un jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti saskaņā ar attiecīgās mītnes valsts prasībām. Gadījumos, kad mītnes valstī nav noteiktas prasības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanai, šo apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 15.3. apakšpunkta prasībām.

(FKTK 07.06.2013. noteikumu Nr.127 redakcijā)

17. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamo nedalībvalstīs reģistrēto komercsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti šādi:

17.1. nedalībvalsts apdrošinātājam pašu līdzekļi un maksātspējas norma iekļaušanai koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 15.1. apakš­punkta prasībām;

17.2. nedalībvalsts pārapdrošinātājam pašu līdzekļi un maksātspējas norma iekļaušanai koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 15.2. apakš­punkta prasībām;

17.3. nedalībvalstī reģistrētas apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības pašu līdzekļu un maksātspējas normas noteikšana iekļaušanai koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā notiek saskaņā ar šo noteikumu 15.3. apakš­punkta prasībām.

(Grozīts ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.127)

IV. Informācija par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem

18. Informācija tiek sniegta par savstarpējiem darījumiem starp papildu uzraudzībai pakļauto apdrošināšanas sabiedrību vai pārapdrošināšanas sabiedrību un šādām apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām:

18.1. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības saistīto sabiedrību;

18.2. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrību;

18.3. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrības saistīto sabiedrību;

18.4. fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita apdrošināšanas sabiedrībā vai pārapdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā.

V. Papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārskati

19. Papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība sagatavo “Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina pārskatu” (1. pielikums), kurā tiek sniegta šāda informācija:

19.1. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamās komercsabiedrības reģistrētais pil­nais nosaukums;

19.2. komercsabiedrības pašu līdzekļi;

19.3. komercsabiedrības pašu līdzekļu elementi, t.i., kapitāls un rezerves un subordinētais kapitāls, kas radušies savstarpējas finansēšanas rezultātā, ievērojot šo noteikumu 14.2. apakšpunkta nosacījumus;

19.4. komercsabiedrības maksātspējas normai un pašu līdzekļiem piemērojamā proporcija;

19.5. komercsabiedrības pašu līdzekļi, kas iekļaujami koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

19.6. komercsabiedrības maksātspējas norma;

19.7. komercsabiedrības maksātspējas norma, kas iekļaujama koriģētās maksātspējas normas aprēķinā.

20. Papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība sagatavo “Pārskatu par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem” (2. pielikums), kurā tiek sniegta šāda informācija:

20.1. par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām izsniegtajiem aizdevumiem un no apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām saņemtajiem aizņēmumiem pārskata periodā:

20.1.1. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds,

20.1.2. katra pārskata periodā izsniegtā aizdevuma un saņemtā aizņēmuma apmērs,

20.1.3. katra aizdevuma un aizņēmuma sākotnējais termiņš,

20.1.4. katra aizdevuma un aizņēmuma gada procentu likme,

20.1.5. katra pārskata periodā izsniegtā aizdevuma un saņemtā aizņēmuma neatmaksātās daļas apmērs pārskata perioda beigās;

20.2. par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības ieguldījumiem apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību subordinētajā kapitālā un apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību un fizisko personu ieguldījumiem apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības subordinētajā kapitālā pārskata periodā:

20.2.1. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds,

20.2.2. katrs pārskata periodā izdarītais ieguldījums subordinētajā kapitālā,

20.2.3. katra ieguldījuma subordinētajā kapitālā sākotnējais termiņš,

20.2.4. katra ieguldījuma subordinētajā kapitālā gada procentu likme,

20.2.5. katra pārskata periodā izdarītā ieguldījuma subordinētajā kapitālā apmērs pārskata perioda beigās;

20.3. par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību un fizisko personu labā izsniegtajiem galvojumiem un citām iespējamām saistībām un no apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām saņemtajiem galvojumiem un citām ārpusbilancē atspoguļotajām iespējamām saistībām pārskata periodā:

20.3.1. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds,

20.3.2. katra pārskata periodā izsniegtā vai saņemtā galvojuma vai citu izsniegtajiem vai saņemtajiem galvojumiem līdzīgo iespējamo saistību apmērs,

20.3.3. katra galvojuma izsniegšanas vai saņemšanas datums vai citu izsniegtajiem vai saņemtajiem galvojumiem līdzīgo iespējamo saistību sākuma datums,

20.3.4. izsniegtā vai saņemtā galvojuma vai citu izsniegtajiem vai saņemtajiem galvojumiem līdzīgo iespējamo saistību beigu datums;

20.4. par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību un fizisko personu ieguldījumiem papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības apmaksātajā pamatkapitālā:

20.4.1. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds,

20.4.2. pārskata periodā izdarītais ieguldījums apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības apmaksātajā pamatkapitālā,

20.4.3. pārskata periodā izdarītā ieguldījuma apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības apmaksātajā pamatkapitālā samazinājums pārdošanas rezultātā;

20.5. par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības ieguldījumiem apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībās:

20.5.1. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums,

20.5.2. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības izdarītie ieguldījumi pārskata periodā,

20.5.3. pārskata periodā izdarītā ieguldījuma samazinājums;

20.6. par pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas vai retrocesijas darījumiem ar apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām:

20.6.1. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums un reģistrācijas numurs,

20.6.2. pārskata periodā parakstītās prēmijas un izmaksātās atlīdzības pārapdrošināšanā no apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām,

20.6.3. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību kā pārapdrošinātāju daļa cedētās pārapdrošināšanas vai retrocesijas parakstītajās prēmijās un izmaksātajās atlīdzībās pārskata periodā;

20.7. par izmaksu kopīgas segšanas darījumiem ar apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām:

20.7.1. izdevumu veids un darījuma raksturs (piemēram, brokeru komisija, maksa apdrošināšanas atlīdzību novērtēšanas ekspertiem),

20.7.2. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds,

20.7.3. klientu piesaistīšanas, administratīvie, atlīdzību noregulēšanas izdevumi un citi tehniskie izdevumi, kurus apdrošināšanas sabiedrībai vai pārapdrošināšanas sabiedrībai apmaksā apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības vai fiziskās personas pārskata periodā,

20.7.4. klientu piesaistīšanas, administratīvie, atlīdzību noregulēšanas izdevumi un citi tehniskie izdevumi, kurus apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām vai fiziskām personām apmaksā apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība pārskata periodā.

21. Papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība sagatavo “Apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu” (3. pielikums), kurā tiek norādīta šāda informācija:

21.1. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupā iekļautās komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums un fiziskas personas vārds, uzvārds;

21.2. komercsabiedrības veids atbilstoši šādam grupējumam: dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, cita komercsabiedrība;

21.3. valsts, kurā reģistrēta komercsabiedrība vai kurā atrodas fiziskas personas pastāvīgā dzīvesvieta;

21.4. komercsabiedrības pamatkapitāla daļa (norādīta procentos), kas tieši vai kontroles veidā pieder apdrošināšanas sabiedrībai vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, citai grupas komercsabiedrībai vai fiziskai personai.

(Grozīts ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.127)

22. Skaitļus šo noteikumu 19.21. punktā minētajos pārskatos un shēmā uzrāda veselos tūkstošos euro vai procentos.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

23. Apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība sagatavo “Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina pārskatu” (1. pielikums) un “Apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu” (3. pielikums) par stāvokli pārskata gada 31. decembrī. “Pārskatu par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem” (2. pielikums) sagatavo par periodu, par kuru tiek sagatavots gada pārskats.

24. “Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina pārskatu” (1. pielikums), “Pārskatu par apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem” (2. pielikums) un “Apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu” (3. pielikums) apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” noteikto kārtību un iesniedz Komisijai līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim.

25. Ja Komisija konstatē, ka apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības iesniegtie pārskati vai grupas struktūras shēma sagatavota kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata vai shēmas sagatavotājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, labotos pārskatus vai shēmu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

26. Konsultācijas par pārskatu un shēmas sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

VI. Noslēguma jautājums
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 98/78/EK “Par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas grupu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību”.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.05.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.64 (prot. Nr.19 2.p.)
“Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai
pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu
aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās
apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.05.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.64 (prot. Nr.19 2.p.)
“Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai
pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu
aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās
apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim

6336P2-2.JPG (36687 bytes)

6336P2-3.JPG (36801 bytes)

6336P2-4.JPG (35704 bytes)

6336P2-5.JPG (29790 bytes)

6336P2-6.JPG (35097 bytes)

6336P2-7.JPG (51526 bytes)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.05.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.64 (prot. Nr.19 2.p.)
“Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai
pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu
aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās
apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem”

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim

 

Apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas
sabiedrības nosaukums

____________________________

 

Apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēma

200_. gada________________________________________
(pārskata perioda beigu datums)

Vadītājs /
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

01.01.2014