Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Teiču dabas rezervāta likumā

Izdarīt Teiču dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants

Rezervāta pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - pārvalde)."

3. Aizstāt 7.panta trešās daļas 2.punktā skaitli un vārdus "1.šķiras autoceļu" ar vārdiem "reģionālo autoceļu".

4. Izteikt 8.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) mainīt zemes lietošanas kategoriju;".

5. Izteikt 10.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ārējā aizsargjoslā būvniecību drīkst veikt atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus."

6. Izslēgt 11. un 12.pantu.

7. Izteikt 13.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ar pārvaldi saskaņo visu līmeņu teritorijas plānojumu projektus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju."

8. Izslēgt 15. un 16.pantu.

9. 17.panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdus "esošo vietējo pašvaldību domēm vai padomēm" ar vārdiem "esošajām vietējām pašvaldībām";

izslēgt vārdus "Dabas aizsardzības pārvaldes" un vārdus "Madonas reģionālās vides pārvaldes un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes".

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3. Grozījumi šā likuma 2.pielikumā attiecībā uz Teiču dabas rezervāta robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

4. Līdz 2009.gada 1.jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Teiču dabas rezervāta administrācija.

5. Līdz 2009.gada 1.jūlijam ar šā likuma 7.panta trešās daļas 2.punktā lietoto terminu "reģionālais autoceļš" (attiecīgā locījumā) saprot terminu "1.šķiras autoceļš" (attiecīgā locījumā)."

11. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

Teiču dabas rezervāta likuma

1.pielikums

Teiču dabas rezervāta shēma

TEICI.JPG (50341 bytes)

12. 2.pielikumā:

aizstāt 1.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "rajons" ar vārdu "novads";

aizstāt 1.2.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Madonas rajons" ar vārdiem "Varakļānu novads";

izslēgt 1.2.10., 1.2.11., 1.2.36. un 1.2.37.apakšpunktā vārdus "Murmastienes pagasta";

aizstāt 1.3.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Madonas rajons" ar vārdiem "Varakļānu novads";

aizstāt 1.4.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Jēkabpils rajons" ar vārdiem "Krustpils novads";

izslēgt 1.4.23. un 1.4.24.apakšpunktā vārdus "Atašienes pagasta";

aizstāt 1.5.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "rajons" ar vārdu "novads";

izslēgt 1.5.17., 1.5.30. un 1.5.31.apakšpunktā vārdus "Mētrienas pagasta";

aizstāt 2.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Madonas rajons" ar vārdiem "Varakļānu novads";

izslēgt 2.1.1., 2.1.19. un 2.1.20.apakšpunktā vārdus "Murmastienes pagasta";

izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

4.5.

5

651882

6286025

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 30.aprīlī.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 20.maijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 3.jūniju.

03.06.2009