Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.04.2012. - 20.02.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.408

Rīgā 2009.gada 5.maijā (prot. Nr.29 40.§)
Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem
Izdoti saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 8.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka iesnieguma par uzturlīdzekļu izmaksu (turpmāk – iesniegums) paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus.

2. Lai saņemtu uzturlīdzekļus, iesniedzējs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā iesniedz iesniegumu (pielikums) un šādus dokumentus:

2.1. tiesas nolēmuma norakstu par uzturlīdzekļu piedziņu;

2.2. tiesu izpildītāja izziņu par to, ka uzturlīdzekļu piedziņa no parādnieka nav iespējama vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets;

2.3. pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, ja iesniedzējs iesniegumu iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību.

3. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētā izziņa derīga iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā mēnesi pēc tās izsniegšanas.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumus Nr.617 “Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 118.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 5.maija noteikumiem Nr.408
Iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu

(Pielikums MK 27.03.2012. noteikumu Nr.214 redakcijā)

Pielikumā:

1. Tiesas nolēmuma noraksts par uzturlīdzekļu piedziņu.

2. Tiesu izpildītāja izziņa par to, ka uzturlīdzekļu piedziņa no parādnieka nav iespējama vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru.

3. Pilnvarojumu apliecinošs dokuments (ja uzturlīdzekļus pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību).

Apliecinu, ka uzturlīdzekļus no personas, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu uzlikts uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, pēc tiesu izpildītāja izziņas izsniegšanas neesmu saņēmis(-usi) vai esmu saņēmis(-usi) nepilnā apmērā.

Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums paziņot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, triju darbdienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās. Šādi apstākļi ir:

- bērns(-i) faktiski vairs neatrodas manā aprūpē;

- parādnieks maksā uzturlīdzekļus;

- es vai bērns(-i), par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai man vai bērnam(-iem) vairs nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

- bērna(-u) uzturēšanai, par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, man ārvalstī piešķirts pabalsts vai cita materiālā palīdzība, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem;

- tiesas nolēmums, uz kura pamata man tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir zaudējis spēku;

- iestājušies citi šeit neminēti apstākļi, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Esmu informēts(-a), ka, apzināti sniedzot nepatiesas ziņas vai nepaziņojot noteiktajā laikā par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus, man ir pienākums atmaksāt un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir pienākums piedzīt no manis visas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas un likumiskos procentus par tām Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

_________. _________. _________

  

(datums)**

 

(paraksts)**

Piezīmes. 

1. * Dokuments tiks nosūtīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

2. ** Ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai tas tiek aizpildīts un iesniegts, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv, dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda.

01.04.2012
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.