Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.291

Rīgā 2009.gada 6.maijā (prot. Nr.29 56.§)

Par meža zemes transformāciju Limbažu rajonā, Salacgrīvā

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta ceturtās daļas 2.punktu atļaut transformēt meža zemi 0,0135 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6672 010 0033) nekustamajā īpašumā "Vilgas" un 0,0136 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6672 010 0024) nekustamajā īpašumā "Putniņi" Limbažu rajonā, Salacgrīvā (Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, 178.kvartāla 1. un 2.nogabala daļā), lai to izmantotu pievedceļa izbūvei.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

06.05.2009