Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.290

Rīgā 2009.gada 6.maijā (prot. Nr.29 53.§)

Par Dabas aizsardzības pārvaldes, Rāznas nacionālā parka administrācijas, Ķemeru nacionālā parka administrācijas, Gaujas nacionālā parka administrācijas, Slīteres nacionālā parka administrācijas, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas un Teiču dabas rezervāta administrācijas reorganizāciju un Dabas aizsardzības pārvaldes izveidi

 

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu reorganizēt vides ministra padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes - Dabas aizsardzības pārvaldi, Rāznas nacionālā parka administrāciju, Ķemeru nacionālā parka administrāciju, Slīteres nacionālā parka administrāciju, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju, Teiču dabas rezervāta administrāciju un Gaujas nacionālā parka administrāciju (turpmāk - iestādes) -, tās apvienojot, un ar 2009.gada 1.jūniju izveidot jaunu tiešās pārvaldes iestādi - Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk - pārvalde).

2. Pārvalde ir vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

3. Pārvalde ir iestāžu funkciju, tiesību, saistību, mantas, arhīva, lietvedī­bas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.

4. Vides ministram izveidot iestāžu reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas komisijai līdz 2009.gada 1.jūnijam veikt materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, sastā­dīt slēguma bilanci, noteikt mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas un saistību, arhīva un lietvedības, reģistru un datubāzes nodošanu pārvaldei.

5. Vides ministrijai izstrādāt un vides ministram līdz 2010.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ar iestāžu reorganizāciju saistītus attiecīgus grozījumus tiesību aktos.

6. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no iestāžu budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

06.05.2009