Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.288

Rīgā 2009.gada 6.maijā (prot. Nr.29 44.§)

Par valsts nekustamās mantas Rīgā, Zaķusalas krastmalā 5, pārdošanu

 

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu un 5.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot 14.panta nosacījumus un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta otrās daļas nosacījumus, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo mantu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 551 0014) - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 051 0105 001) - Rīgā, Zaķusalas krastmalā 5, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Pircējs par valsts nekustamo mantu maksā latos.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā - iekšlietu ministre L.Mūrniece

06.05.2009