Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.287

Rīgā 2009.gada 6.maijā (prot. Nr.29 36.§)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 2.punktu atļaut Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot attiecīgo administratīvo teritoriju pašvaldību īpašumā šādus zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā nostiprinātos nekustamos īpašumus:

1. Nekustamo īpašumu "Ģērmaņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3625 006 0093) 1,11 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 3625 006 0093 001 un 3625 006 0093 002) - Alūksnes rajonā, Apē.

2. Nekustamo īpašumu "Pumpuri-1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3656 011 0057) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 011 0057) 3,05 ha platībā un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 3656 011 0057 001, 3656 011 0057 002, 3656 011 0057 003 un 3656 011 0057 004) - Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagastā.

3. Nekustamo īpašumu "Meža muzejs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6688 001 0062) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6688 001 0062) 0,2903 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 6688 001 0062 001) - Limbažu rajona Viļķenes pagastā.

4. Nekustamo īpašumu "Jaunmedņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9466 006 0223) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9466 006 0223) 0,41 ha platībā un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 9466 006 0223 001, 9466 006 0223 002 un 9466 006 0223 003) - Valkas rajona Kārķu pagastā.

5. Nekustamo īpašumu "Meža skola" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9492 005 0187) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9492 005 0187) 1,25 ha platībā un piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 9492 005 0187 001, 9492 005 0187 002, 9492 005 0187 003, 9492 005 0187 004 un 9492 005 0187 005) - Valkas rajona Vijciema pagastā.

6. Nekustamo īpašumu "Priedaine" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9496 004 0023) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9496 004 0023) 1,44 ha platībā un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 9496 004 0023 001, 9496 004 0023 002, 9496 004 0023 003 un 9496 004 0023 004) - Valkas rajona Zvārtavas pagastā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

06.05.2009