Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.405

Rīgā 2009.gada 5.maijā (prot. Nr.29 74.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"''

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.271 "Notei­kumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"'' (Latvijas Vēst­nesis, 2008, 61.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11. Izmaksas nedrīkst uzskatīt par attiecināmām, ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir parakstīti preču nodo­šanas un pieņemšanas akti. Valsts budžeta iestādes projekta neattiecināmās iz­maksas nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:".

2. Svītrot 11.1., 11.2., 11.3. un 11.5.apakš­punktu.

3. Izteikt 11.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.10. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta vadībā iesaistītā per­sonāla atalgojums un administratīvie izdevumi projekta vadībai, finansējuma saņēmēja kārtējās uzturēšanas izmaksas, kā arī tādu publicitātes pasākumu izmaksas, ja tie pārsniedz minimālās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu."

4. Svītrot 11.11.apakšpunktu.

5. Papildināt II nodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Projekta izmaksās neiekļauj:

11.1 1. zemes iegādes izmaksas;

11.1 2. nekustamā īpašuma (esošās ēkas un zeme, uz kuras tās uzbūvētas) pirkuma izdevumus;

11.1 3. ekspluatācijai neatbilstošu objektu demontāžas izdevumus;

11.1 4. lietoto iekārtu iegādes izmaksas."

6. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izmaksām."

7. Svītrot 48., 49., 50. un 53.punktu.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 13.maiju.

13.05.2009