Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.286

Rīgā 2009.gada 6.maijā (prot. Nr.29 30.§)

Par valsts nekustamā īpašuma "Gneiss" Jelgavas rajona Valgundes novadā nodošanu Vides ministrijas valdījumā

 

1. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" nodot Vides ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu "Gneiss" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5486 001 0401) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5486 001 0401) 105,4 ha platībā - Jelgavas rajona Valgundes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā.

2. Vides ministrijai šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

06.05.2009