Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.360

Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 63., 183.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;".

2. Aizstāt 3.4.apakšpunktā vārdu "(pielikums)" ar skaitli un vārdu "(1.pielikums)".

3. Izteikt 5.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.1. novērtē ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvokli;".

4. Izteikt 5.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.2. novērtē personas vajadzības, iekļaujot personas vajadzību novērtēšanas kartē informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, ja pilngadīga persona pieprasījusi kādu no šādiem sociālajiem pakalpojumiem:".

5. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "1.pielikums".

6. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā.

"2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288

Personas vajadzību novērtējumā obligāti iekļaujamā informācija

1. Funkciju traucējumi (kustību traucējumi, runas traucējumi, dzirdes traucējumi, redzes traucējumi, citi veselības traucējumi).

2. Tehniskie palīglīdzekļi (ja lieto, tad kādus).

3. Ēšana, dzeršana, ēdiena gatavošana (piemēram, spēj pagatavot, uzsildīt ēdienu, patstāvīgi paēst).

4. Pārvietošanās, kustīgums (piemēram, spēj pārvietoties ar palīg­līdzekļiem vai bez tiem, pārvietoties pa kāpnēm un citiem augstuma pārvarēšanas ceļiem, piecelties un apsēsties, mainīt pozu).

5. Ģērbšanās (piemēram, spēj sagatavot, uzvilkt un novilkt apģērbu, uzvilkt un novilkt apavus).

6. Rūpes par izskatu, personīgā higiēna un mutes higiēna (piemēram, sejas apkopšana, matu sakārtošana, nagu apgriešana, ķermeņa ikdienas apmazgāšana, intīmā higiēna, zobu tīrīšana).

7. Vannošanās vai mazgāšanās (piemēram, spēj sagatavot vannu, iekāpt vannā vai dušā un izkāpt no tās, mazgāties).

8. Tualetes lietošana (piemēram, spēj nokļūt līdz tualetei, lietot palīgierīces).

9. Orientācija telpā, laikā.

10. Saskarsme, uzvedība, konfliktu risināšana."

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 7.maiju.

07.05.2009