Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.348

Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.487 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
41.panta sesto daļu, 45.panta otro daļu, 66.panta pirmo daļu un 67.panta otro daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.487 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 121.nr.; 2004, 500.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 11.punktā vārdus "Pilsētu un pagastu" ar vārdiem "Republikas pilsētu un novadu";

1.3. aizstāt pielikuma 1.punktā vārdus "Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas" ar vārdiem "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras";

1.4. aizstāt pielikuma 5.punktā vārdus "pilsētas (pagasta)" ar vārdiem "republikas pilsētas (novada)";

1.5. aizstāt pielikuma 5.1.apakšpunktā vārdus "Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas" ar vārdiem "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras";

1.6. aizstāt pielikuma 7.punktā vārdus "pilsētas (pagasta)" ar vārdiem "republikas pilsētas (novada)".

2. Šo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

3. Šo noteikumu 1.4. un 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 7.maiju.

07.05.2009