Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.349

Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 26. un 42.pantu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 17./18.nr.; 2004, 85.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā (izņemot pielikuma ievaddaļu) vārdus "valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"'' (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "domes (padomes)" ar vārdu "domes";

1.3. aizstāt 2.punktā vārdus "pilsētas vai pagasta" ar vārdiem "republikas pilsētas vai novada";

1.4. svītrot 10.punktā vārdus "rajona (pilsētas, reģionālajai)";

1.5. aizstāt 18.punktā vārdus "pilsētas dome vai pagasta padome" ar vārdiem "republikas pilsētas vai novada dome";

1.6. izteikt 19.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"No dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas dienas Valsts zemes dienests pārtrauc reģistrēt darījumus ar attiecīgajiem īpašumiem, izņemot ķīlas tiesības (hipotēkas) un atzīmes par normatīvajos aktos noteiktajiem īpašuma tiesību aprobežojumiem.";

1.7. aizstāt pielikuma ievaddaļā vārdus un skaitļus "Valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra", kura rīkojas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un nolikumu, kas apstiprināts saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumiem Nr.424 "Valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" nolikums"'' ar vārdiem un skaitļiem "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra, kura rīkojas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.694 "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nolikums"'';

1.8. aizstāt pielikuma 16. un 24.punktā vārdus "pilsētas (pagasta)" ar vārdiem "republikas pilsētas (novada)".

2. Šo noteikumu 1.2., 1.4., 1.5. un 1.8.apakš­punkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

3. Šo noteikumu 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 7.maiju.

07.05.2009