Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.344

Rīgā 2009.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 36.§)
Valsts un pašvaldību akciju sabiedrību apgrozījuma, bilances kopsummas un darbinieku skaita noteikšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību akciju sabiedrība (turpmāk – akciju sabiedrība) nosaka tās apgrozījumu, bilances kopsummu un darbinieku skaitu, lai izpildītu likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām89.panta pirmajā daļā noteiktos nosacījumus.

2. Pēc gada pārskata apstiprināšanas akciju sabiedrības akcionāru sapulce, pamatojoties uz akciju sabiedrības valdes priekšlikumu, nosaka:

2.1. apgrozījumu. Tas ir vienāds ar iepriekšējā gada neto apgrozījumu (Gada pārskata likuma 21.pants);

2.2. bilances kopsummu. Tā ir vienāda ar akciju sabiedrības aktīvu kopējo summu pārskata gada beigās;

2.3. darbinieku skaitu. To aprēķina, summējot akciju sabiedrībā strādājošo darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un kopsummu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.

3. Akciju sabiedrības apgrozījumu, bilances kopsummu un darbinieku skaitu saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu nosaka piecu darbdienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
07.05.2009