Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

 Grozījumi Ieroču aprites likumā

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegts izgatavot, iegādāties, glabāt, nēsāt, izmantot un realizēt jebkurus šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, kuri pārveidoti šaušanai kārtām, ieročus ar apzāģētiem vai pārurbtiem stobriem, apzāģētām laidēm, šaujamieročus ar palielinātu aptveres ietilpību un garstobra šaujamieročus, kuri pārveidoti slēptai nēsāšanai, kā arī nēsāt un izmantot šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus ar nomontētām laidēm."

2. Aizstāt 19.panta piektajā daļā vārdu "šaušanā" ar vārdiem "ar šaušanu saistītā sporta veidā".

3. Papildināt 32.panta trešo daļu pēc vārdiem "sporta sacensībās" ar vārdiem "un iegādāties ierocim atbilstošu munīciju".

4. Izslēgt 37.panta pirmās daļas 7.punktā vārdus "(izņemot to remontu)".

5. 39.pantā:

aizstāt pirmajā un trešajā daļā vārdus "Valsts darba inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts būvinspekcija" (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešajā daļā vārdus "elektrošoka iekārtu ražošanas (izgatavošanas) un remontēšanas";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "ražot (izgatavot) un remontēt elektrošoka iekārtas".

6. Izslēgt 42.panta devītajā daļā vārdus "šaušanas veida".

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 2.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 22.aprīlī

 

 Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 6.maiju.

06.05.2009