Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.09-3

Jelgavā 2009.gada 26.martā

Grozījumi Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm" 

Apstiprināti ar Jelgavas domes 26.03.2009. lēmumu Nr.09-3

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 8.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 4.panta ceturto daļu, 12.panta trešo daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu,
likuma "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 36.panta otro daļu, likuma "Bāriņtiesu likums" 25.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi", Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumiem Nr.1021
"Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu", Iesniegumu likuma 5.panta trešo daļu

 

Izdarīt Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm" (apstiprināti ar Jelgavas domes 23.03.2006. lēmumu Nr.5/14) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.2.punktā vārdu "desmit" ar vārdu "trīsdesmit";

2. izslēgt 3.7.punktā vārdus "Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi" noteiktajā kārtībā un apmērā.";

3. izslēgt 4.1.punktu.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

08.04.2009