Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Gada pārskatu likumā

Izdarīt Gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Daļā "Likumā lietotie termini":

izslēgt termina "Vadība" skaidrojumā otro teikumu;

izslēgt termina "Koncerns" skaidrojumā otro teikumu.

2. 1.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz";

izslēgt otro daļu.

3. Izslēgt 10.panta ievaddaļā vārdus "kontu veidā".

4. Aizstāt 11.panta 6.punkta "b" apakšpunktā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības".

5. Aizstāt 20.panta otrajā teikumā vārdus "Dalībnieku pilnsapulces noteikto" ar vārdu "Sabiedrības".

6. Aizstāt 25.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "finanšu rezultātus" ar vārdiem "peļņu vai zaudējumus".

7. Aizstāt 38.panta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "Ja akcijas vai daļas" ar vārdiem "Ja jaunās emisijas akcijas vai daļas".

8. Izslēgt 55.panta ceturto daļu.

9. Aizstāt 55.1 panta ceturtās daļas 3.punktā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības".

10. 61.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izslēgt otrās daļas 1.punktu.

11. Pārejas noteikumos:

aizstāt 7.punktā vārdus un skaitli "līdz 2013.gadam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2011.gada 30.jūnijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Grozījumi šā likuma daļā "Likumā lietotie termini" par otrā teikuma izslēgšanu termina "Vadība" un "Koncerns" skaidrojumā, grozījumi 1.pantā par vārdu "individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz" un otrās daļas izslēgšanu, grozījumi 61.pantā par pirmās daļas 2.punkta un otrās daļas 1.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 1.aprīlī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 15.aprīli.

15.04.2009