Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

Izdarīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 14.nr.; 2008, 12., 16.nr.; 2009, 2., 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.pantu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"41) kura nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;

42) kura nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;".

2. Izslēgt 17.panta ceturto un piekto daļu.

3. Izteikt 20.panta ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) saņemts šā likuma 16.panta trešās daļas 1. vai 2.punktā minētais novērtējums;".

4. 29.pantā:

izslēgt otrās daļas pirmo teikumu;

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika amatpersonai kompensē, piešķirot atpūtas laiku, kura ilgums atbilst dienesta pienākumu izpildei virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika.

(4) Izņēmuma gadījumā dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika amatpersonai var apmaksāt, ja par to atsevišķi lēmis Ministru kabinets."

5. Izslēgt 33.panta trešo daļu.

6. Pārejas noteikumos:

aizstāt 10.1 punktā vārdus "darba samaksu, prēmijas" ar vārdiem "dienesta atalgojumu";

papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Amatpersona, kura, nepārtraucot dienesta pienākumu pildīšanu, sekmīgi par maksu mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē, lai iegūtu dienesta (amata) pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas vai amata aprakstā noteikto izglītību, un kurai līdz 2009.gada 1.jūlijam piešķirta kompensācija, kas sedz pusi no mācību gada maksas, turpina saņemt minēto kompensāciju līdz mācību pabeigšanai šajā izglītības iestādē. Amatpersona, kura tiek atvaļināta no dienesta (izņemot šā likuma 47.panta pirmās daļas 3., 6., 9., 10.punktā un otrās daļas 1.punktā minētos gadījumus) un kura pēc mācību maksas kompensācijas saņemšanas nodienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē mazāk nekā piecus gadus, atmaksā minēto kompensāciju līgumā par mācību maksas kompensēšanu noteiktajā kārtībā.

14. Ja no dienesta atvaļina amatpersonu, kura nav izmantojusi 40 kalendāra dienu atvaļinājumu, kas bija noteikts šā likuma 33.panta trešajā daļā līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai, neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu aprēķina proporcionāli attiecīgajā laikposmā likumā noteiktajam atvaļinājuma ilgumam."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 1.aprīlī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 2.aprīli.

02.04.2009