Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta otrās daļas 4.punktā vārdu "administratīvajā".

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā: 

"4.pants. (1) Zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kas atrodas tās pašreizējā administratīvajā teritorijā un 1940.gada 21.jūlijā piederēja lauku pašvaldību fondam, izņemot zemi, kura:

1) zemes reformas gaitā atbilstoši likumiem piešķirta (nodota) īpašumā fiziskajai vai juridiskajai personai tai piederējušās zemes vietā;

2) piešķirta fiziskajai personai pastāvīgā lietošanā vai rezervēta ar tiesībām iegūt to īpašumā;

3) saskaņā ar šā likuma 2.panta trešo daļu ierakstāma uz valsts vārda.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā pašvaldība ir tā pašvaldība, kura saskaņā ar Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 9. un 10.panta noteikumiem pārņem attiecīgā rajona pašvaldības mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības.

(3) Zemes reformas laikā zeme, kas 1940.gada 21.jūlijā zemesgrāmatās bija ierakstīta uz lauku pašvaldību fonda vārda un atradās Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un līdz 2009.gada 30.jūnijam attiecīgi piekrita Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un Ventspils rajona pašvaldībai, piekrīt tai pašvaldībai, kura saskaņā ar Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 9. un 10.panta noteikumiem pārņem attiecīgā rajona pašvaldības mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības, izņemot zemi, kura:

1) zemes reformas gaitā atbilstoši likumiem piešķirta (nodota) īpašumā fiziskajai vai juridiskajai personai tai piederējušās zemes vietā;

2) piešķirta fiziskajai personai pastāvīgā lietošanā vai rezervēta ar tiesībām iegūt to īpašumā;

3) saskaņā ar šā likuma 2.panta trešo daļu ierakstāma uz valsts vārda."

3. Izslēgt 6.panta sestajā daļā vārdu "(padomes)".

4. 9.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktā vārdus "pagasta vai";

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "(padomes)".

5. 10.pantā:

izslēgt pirmās daļas 8.punktā vārdus "pagasta vai";

izslēgt 2.1 un trešajā daļā vārdu "(padomes)".

6. Izslēgt 12.panta otrajā daļā, 13.panta pirmās daļas 4.punktā un pārejas noteikumu 3. un 5.punktā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 1.aprīlī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009