Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.248

Rīgā 2009.gada 24.martā (prot. Nr.21 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.173 "Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22.panta otro daļu,
likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu
" 18.panta pirmās daļas 1.punktu
un Autopārvadājumu likuma 6.1 panta trešo daļu un 30.1 panta trešo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.173 "Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 50.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 43.punktu aiz vārdiem "satiksmes drošību" ar vārdiem "(tajā skaitā drošību, braucot tuneļos)".

2. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Vadīšanas eksāmenu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvali­fikācijas iegūšanai kārto ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli (izņemot gadījumus, ja personai saskaņā ar medicīnisko uzziņu atļauts vadīt attiecīgi pielāgotus transportlīdzekļus). Transportlīdzekli vadīšanas eksāmena kārtošanai, lai iegūtu citu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, nodrošina CSDD, izmantojot tās īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli vai autoapmācības iestādes transportlīdzekli, vai braukšanas mācību instruktora transportlīdzekli. Transportlīdzekļiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas mācību transportlīdzekļiem normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagata­vošanu (izņemot prasību par pazīšanas zīmi), un jābūt noslēgtai brīvprātīgajai apdrošināšanai. B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzekļiem jābūt reģis­trētiem kā mācību automobiļiem transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā."

3. Aizstāt 51.punktā vārdus "ar automātisko pārnesumkārbu" ar vārdiem "bez sajūga pedāļa vai bez rokas sviras A1 un A kategorijas transport­līdzekļiem".

4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 29.jūlija Direktīvas 91/439/EEK par vadītāju apliecībām un Padomes 2003.gada 15.jūlija Direktīvas 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu;

2) Komisijas 2008.gada 27.jūnija Direktīvas 2008/65/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām."

5. 1.pielikumā:

5.1. izteikt 3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.3. locekļu protēzes vai ortozes, rokas vadības palīgierīces (03);";

5.2. aizstāt 3.6.apakšpunktā vārdus "ar automātisko pārnesumkārbu" ar vārdiem "bez sajūga pedāļa vai bez rokas sviras A1 un A kategorijas transportlīdzekļiem".

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 28.martu.

28.03.2009