Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, 202.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.6 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt 2.8 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

3. 4.4 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra amatpersonai, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros aktualizēt ziņas par fiziskajām personām (vārds, uzvārds, personas kods), ja likumā noteiktajā termiņā nav saņemts pieteikums vai tiesas nolēmums par attiecīgu izmaiņu ierakstīšanu. Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt ziņas par personas nāvi.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Valsts adrešu reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt ziņas par adresēm, ja saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu mainījusies attiecīgā adrese."

4. Izslēgt 5.panta devīto daļu.

5. Izteikt 6.panta piektās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) tiesas lēmums par maksātnespējas procesa administratora iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, prakses vietu;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesa pasludināšanu un tiesas lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu;".

6. Aizstāt 7.panta sestajā daļā vārdus "likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"" ar vārdiem "Bāriņtiesu likumā".

7. Izteikt 19.panta nosaukumu šādā redakcijā: 

"19.pants. Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumu un rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība".

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 5.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 25.martā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 8.aprīli.

08.04.2009