Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 242

Rīgā 1999.gada 29.jūnijā (prot. Nr. 33, 38.§)

Kārtība, kādā valsts amatpersonas izmanto valsts mantu

Izdoti saskaņā ar Korupcijas novēršanas likuma
Pārejas noteikumu 1.punktu un likuma
"Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā"
Pārejas noteikumu 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts amatpersonas izmanto valsts mantu - dienesta transportlīdzekļus un saziņas līdzekļus dienesta un personiskajām vajadzībām.

2. Iestādes vadītājs var noteikt atsevišķu kārtību tās valsts mantas izmantošanai, kura nav minēta šo noteikumu 1.punktā.

3. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par dienesta transportlīdzekļu un saziņas līdzekļu izmantošanu atbilstoši Korupcijas novēršanas likumam, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

II. Dienesta transportlīdzekļu izmantošana

4. Iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā valsts amatpersonas izmanto iestādes lietošanā esošos dienesta transportlīdzekļus, un ar rīkojumu nosaka amatpersonu, kura ir atbildīga par minēto transportlīdzekļu lietošanu.

5. Dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtībā norādāma šāda informācija:

5.1. par dienesta transportlīdzekļu lietošanu atbildīgās amatpersonas tiesības un pienākumi;

5.2. dienesta transportlīdzekļa vadītāja tiesības, pienākumi un atbildība;

5.3. dienesta transportlīdzekļa maksimālā mēneša un gada nobraukuma norma kilometros;

5.4. dienesta transportlīdzekļu glabāšanas noteikumi;

5.5. atļaujas izsniegšanas nosacījumi dienesta transportlīdzekļa lietošanai izbraukumiem ārpus Latvijas teritorijas;

5.6. kārtība, kādā dienesta transportlīdzekļus dienesta un personiskajām vajadzībām var izmantot citas iestādē strādājošās valsts amatpersonas, kurām dienesta transportlīdzeklis nav piešķirts individuālā lietošanā;

5.7. kārtība, kādā aprēķināmi izdevumi un veicami norēķini par dienesta transportlīdzeklim noteiktās maksimālās nobraukuma normas pārsniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu;

5.8. cita informācija, kuru iestādes vadītājs uzskata par nozīmīgu.

6. Dienesta transportlīdzekli valsts amatpersonai individuālā lietošanā piešķir ar iestādes vadītāja rīkojumu. Rīkojumā nosaka šīs amatpersonas tiesības, pienākumus un atbildību.

7. Ar dienesta transportlīdzekļa vadītāju slēdz līgumu, kurā paredz dienesta transportlīdzekļa vadītāja pilnu materiālo atbildību. Ja valsts amatpersona, kurai dienesta transportlīdzeklis ir piešķirts individuālā lietošanā, to vada pati, ar šo amatpersonu slēdz līgumu, kurā paredz amatpersonas kā dienesta transportlīdzekļa vadītāja pilnu materiālo atbildību.

8. Valsts amatpersona var izmantot tai individuālā lietošanā piešķirto dienesta transportlīdzekli personiskajām vajadzībām, bet nedrīkst pārsniegt attiecīgajam dienesta transportlīdzeklim noteikto maksimālo mēneša un gada nobraukuma normu.

9. Ja valsts amatpersona ir pārsniegusi tai individuālā lietošanā piešķirtajam dienesta transportlīdzeklim noteikto maksimālo mēneša un gada nobraukuma normu, tā atlīdzina dienesta transportlīdzekļa izmantošanas izdevumus par katru kilometru, kas pārsniedz noteikto maksimālo nobraukuma normu.

III. Saziņas līdzekļu izmantošana

10. Saziņas līdzekļi šo noteikumu izpratnē ir:

10.1. tālrunis;

10.2. mobilais tālrunis;

10.3. peidžeris;

10.4. fakss;

10.5. internets;

10.6. elektroniskais pasts.

11. Iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā valsts amatpersonas izmanto iestādes lietošanā esošos saziņas līdzekļus, un ar rīkojumu nosaka amatpersonu, kura kontrolē minēto saziņas līdzekļu izmantošanu.

12. Saziņas līdzekļu izmantošanas kārtībā norādāma šāda informācija:

12.1. tās valsts amatpersonas tiesības un pienākumi, kura kontrolē saziņas līdzekļu izmantošanu;

12.2. maksimālais dienesta sarunu ilgums vietējām sarunām, iekšzemes un starptautiskajām tālsarunām un sarunām uz mobilo tālruni;

12.3. privāto sarunu samaksas noteikumi;

12.4. saziņas līdzekļu izmantošanas kontroles nosacījumi;

12.5. cita informācija, kuru iestādes vadītājs uzskata par nozīmīgu.

13. Valsts amatpersona, kurai individuālā lietošanā ir piešķirts mobilais tālrunis vai peidžeris, izmanto šos saziņas līdzekļus atbilstoši noteiktajai saziņas līdzekļu izmantošanas kārtībai.  

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Finansu ministrs I.Godmanis

07.07.1999