Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.12.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.160

Rīgā 2009.gada 6.martā (prot. Nr.15 3.§)
Par valsts budžeta programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu

1. Lai īstenotu valsts budžeta programmu “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2009.gadā, saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam” 12.pantu Aizsardzības ministrijai sagatavot un noslēgt sadarbības līgumus ar attiecīgajām institūcijām (pielikums).

2. Noteikt, ka par šā rīkojuma pielikumā minēto institūciju rīcībā nodotajiem Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem iegādātās materiālās vērtības ņem uzskaitē tās institūcijas, kuras līdzekļus izmanto.

3. Par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam ir atbildīgas institūcijas, kuras līdzekļus izmanto.

Ministru prezidents I.Godmanis

Aizsardzības ministrs V.Veldre
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.marta rīkojumam Nr.160
No Aizsardzības ministrijai 2009.gadā piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem finansējamie pasākumi

(Pielikums grozīts ar MK 04.12.2009. rīkojumu Nr.823)

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums

Institūcija, kura saņem finansējumu

Summa (Ls)

Finansēšanas kārtība

1.

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības uzturēšana

Latvijas Nacionālo partizānu apvienība

49 350

Pārskaitījums saskaņā ar rēķinu

2.

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības uzturēšana

Latvijas Nacionālo karavīru biedrība

31 440

Pārskaitījums saskaņā ar rēķinu

3.

Latvijas Rezerves virsnieku asociācijas uzturēšana

Latvijas Rezerves virsnieku asociācija

16 800

Pārskaitījums saskaņā ar rēķinu

4.

Latviešu virsnieku apvienības uzturēšana

Latviešu virsnieku apvienība

9 600

Pārskaitījums saskaņā ar rēķinu

5.

Mores kauju piemiņas parka labiekārtošana

Siguldas novada Mores pagasta administrācija

3 700

Pārskaitījums saskaņā ar rēķinu

6.

Tulkošana un terminoloģijas saskaņošana

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

135 210

Uz līguma pamata

Kopā

246 100

Aizsardzības ministrs V.Veldre
04.12.2009