Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.153

Rīgā 2009.gada 5.martā (prot. Nr.14 41.§)

Par Koncepciju par aviācijas izglītības un apmācības ilgtermiņa attīstību

 

1. Atbalstīt Koncepcijas par aviācijas izglītības un apmācības ilgtermiņa attīstību (turpmāk - koncepcija) kopsavilkumā ietverto risinājuma C variantu.

2. Noteikt Satiksmes ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2010.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par koncepcijas īstenošanas gaitu.

4. Koncepcijas īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 
 

(Ministru kabineta

2009.gada 5.marta rīkojums Nr.153)

Koncepcijas par aviācijas izglītības un apmācības ilgtermiņa attīstību
kopsavilkums

1. Risināmā jautājuma būtība

Koncepcijas par aviācijas izglītības un apmācības ilgtermiņa attīstību (turpmāk - koncepcija) mērķis ir piedāvāt risinājumu aviācijas izglītības attīstībai Latvijā, ņemot vērā straujo nozares attīstību, kā arī 2007.gada 20.decembra Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 5.33.apakšpunktā noteikto uzdevumu - lai nostiprinātu Latvijas kā starptautiska finanšu biznesa un tūrisma centra statusu, sākt pēc būtības jaunas starptautiskās lidostas "Rīga" celtniecību, lai lidostā "Rīga" nākotnē sasniegtu 30 miljonu pasažieru apgrozījumu, bet triju gadu laikā pārsniegtu piecu miljonu pasažieru apgrozījumu gadā, saglabājot nemainīgi augstu kvalitātes līmeni pasažieru un kravu apkalpošanā un lidojumu drošībā. Koncepcijā, izvērtējot pašreizējo situāciju, konstatēts, ka aviācijas izglītības kvalitāte un speciālistu sagatavošana neatbilst pašreizējām tirgus prasībām, tāpat vairākas ietekmīgas tehniskās apkopes organizācijas atlikušas plānoto tehniskās apkopes centru atvēršanu Rīgā (galvenokārt kvalificētu darbinieku trūkuma dēļ). Koncepcijā piedāvāto problēmas risinājuma variantu mērķis ir vienotas aviācijas izglītības sistēmas izveide, lai sagatavotu valstij nepieciešamos augsti kvalificētus speciālistus.

Koncepcijā analizēta aviācijas speciālistu profesionālās sagatavošanas attīstības perspektīva, jo šobrīd industrijai steidzami nepieciešami tehniskie darbinieki, kurus sagatavo profesionāli tehniskajās mācību iestādes. Inženieri, kurus sagatavo Rīgas Tehniskās universitātes Aviācijas institūts, šobrīd nav primārā tirgus nepieciešamība, līdz ar to šajā koncepcijā galvenā uzmanība veltīta tehniskā līmeņa speciālistu problēmu tūlītējai risināšanai, jo profesionālo aviācijas tehniķu apmācības sakārtošana palīdzēs risināt arī ar augstāko izglītību saistītās problēmas un rast efektīvākus turpmākos risinājumus ar aviācijas izglītības sistēmas uzlabošanu saistītajiem jautājumiem.

Tāpēc koncepcija piedāvā triju posmu pieeju aviācijas izglītības sistēmas pilnveidošanai:

1.posms - risināt tehniķu apmācību;

2.posms - pilnveidot un paplašināt izveidotās apmācību programmas;

3.posms - uz esošās apmācību sistēmas bāzes izveidot jaunu mācību iestādi - Baltijas aviācijas akadēmiju, kas zināmā mērā varētu kļūt par Baltijas valstu aviācijas kompetences centru.

Ņemot vērā to, ka izglītības sistēmu nav iespējams mainīt ātri un tas prasa ilglaicīgu sistēmisku analīzi, kā arī daudzu speciālistu un institūciju iesaisti šajā procesā, koncepcijā izvirzīts uzdevums sākt aviācijas izglītības sistēmas attīstību ar tirgus vajadzībām visnepieciešamāko speciālistu sagatavošanu. Veiksmīga profesionālās aviācijas izglītības speciālistu apmācības attīstīšana un uzlabošana varētu kļūt par pirmo soli turpmākajai aviācijas izglītības sistēmas attīstībai Latvijā. Būtu uzkrāta pieredze, apmācīti speciālisti un piesaistīta augsta līmeņa kvalitatīva partnermācību organizācija. Kopumā tas viss kļūtu par pamatu, lai daudz kvalitatīvāk apzinātu nepieciešamos resursus un kapacitāti augstākā aviācijas izglītības līmeņa turpmākajai attīstīšanai un uzlabošanai Latvijā.

2. Piedāvātie risinājuma varianti

Koncepcijā piedāvāti trīs risinājuma varianti veiksmīgai aviācijas izglītības modeļa attīstības uzsākšanai Latvijā:

A variants - stiprināt Rīgas Tehniskās universitātes Aviācijas institūta kapacitāti.

B variants - izveidot kopuzņēmumu, kurā ietilptu Rīgas Tehniskā koledža, vietējās aviācijas nozares pārstāvniecība un starptautiski atzīts aviācijas tehniskās izglītības pakalpojumu sniedzējs.

C variants - sadarbībā ar nozares pārstāvjiem un starptautiski atzītu aviācijas tehniskās izglītības pakalpojumu sniedzēju izveidot Rīgas Tehniskajā koledžā aviācijas tehniskās apmācības centru un stiprināt Rīgas Tehniskās universitātes Aviācijas institūta kapacitāti.

3. Koncepcijas īstenošanai nepieciešamais papildu finansējums

Koncepcijā paredzēts, ka nepieciešamie izdevumi (kopā aptuveni 1,8 milj. latu) var tikt segti no Eiropas struktūrfondu līdzekļiem 2007.-2013.gadam, jo Eiropas sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmās paredzētās aktivitātes atbalsta koncepcijā paredzētos pasākumus. Vienlaikus koncepcija paredz izmantot arī valsts budžeta līdzekļus, finansējot 25 budžeta vietas jaunai mācību programmai Rīgas Tehniskajā koledžā. Budžeta vietu nodrošināšanai paredzēts izmantot esošos Izglītības un zinātnes ministrijai programmā 03.00.00 "Augstākā izglītība" piešķirtos budžeta līdzekļus.

Satiksmes ministrs A.Šlesers

05.03.2009