Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.206

Rīgā 2009.gada 3.martā (prot. Nr.15 22.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 "Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1. un 5.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 "Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66.nr.; 2005, 206.nr.; 2006, 64.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Produktiem ir nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts vai cits dzīvnieku izcelsmes produktu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteikts pavaddokuments (turpmāk - pavaddokuments). Pavaddokuments ir kopā ar kravu, līdz to saņem pavaddokumentā minētais kravas saņēmējs."

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Pārtikas un veterinārais dienests aptur produkta izplatīšanu vai uzņēmuma darbību vai anulē komersanta atzīšanu, ja, veicot kontroli, konstatē produktu neatbilstību šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem."

3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja produktus eksportē uz trešo valsti, tie ir pakļauti muitas kontrolei."

4. Aizstāt 11.punktā vārdu "dokumentus" ar vārdu "pavaddokumentus".

5. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Produktus, kas minēti šo noteikumu 10.punktā, nedrīkst izvest uz citu dalībvalsti, izņemot gadījumus, ja šādus produktus un to izcelsmes valsti ir atzinusi attiecīgā galamērķa valsts."

6. Izteikt 13.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13. Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē, vai komersanti dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanā, uzglabāšanā, tirdzniecībā un transportēšanā ievēro noteikumos minētās prasības, un nodrošina, ka:".

7. Svītrot 16.punktu.

8. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ievedot produktus no citas dalībvalsts, pirms kravas sadalīšanas vai izplatīšanas komersants pārliecinās, ka produktu pavaddokumenti un marķējums atbilst šo noteikumu prasībām vai šo noteikumu 1.pielikumā minēto normatīvo aktu prasībām. Ja komersants konstatē neatbilstību, par to informē Pārtikas un veterināro dienestu."

9. Izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Komersants, kas saņem produktus no citām dalībvalstīm vai sadala šo produktu kravas:

21.1. ir atzīts vai reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā;

21.2. reģistrē saņemtās kravas;

21.3. pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma paziņo par kravas ievešanu (1.1 pielikums), lai nodrošinātu šo noteikumu 14., 15. un 17.punktā minēto kontroli;

21.4. vismaz sešus mēnešus uzglabā pavaddokumentus un uzrāda tos Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām pēc to pieprasījuma.

22. Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktā, caur kuru produktus ieved no trešās valsts, katrai produktu kravai veic šādus kontroles pasākumus:

22.1. produktu izcelsmes pavaddokumentu pārbaudi;

22.2. Eiropas Savienības izcelsmes produktu kontrolei piemēro šo noteikumu 14., 15., 17., 20. un 21.punktā minētās prasības;

22.3. trešo valstu izcelsmes produktu kontrolei piemēro normatīvos aktus, kas nosaka veterinārās kontroles kārtību, ievedot dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm."

10. Svītrot 23.punktā skaitli "16.".

11. Svītrot 28.2.apakšpunktā vārdu "pārtikas".

12. Aizstāt 31.punktā vārdu "pietiekami" ar vārdu "atbilstoši".

13. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Ja šo noteikumu 24. vai 28.punktā minēto produktu izcelsmes valsts ir Latvija, Pārtikas un veterinārais dienests pēc produktu galamērķa valsts kom­petentās iestādes pieprasījuma palielina kontroles biežumu attiecīgā uzņēmuma produktiem un, ja ir apdraudēta cilvēku vai dzīvnieku veselība, aptur uzņēmuma darbību vai anulē komersanta atzīšanu."

14. Svītrot 39.punktā skaitli "16.".

15. Aizstāt 43.punkta ievaddaļā vārdu "Uzņēmums" ar vārdu "Komersants".

16. Izteikt 1.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumi Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai"."

17. Izteikt 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 18.marta noteikumiem Nr.142

01.JPG (103334 bytes)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 7.martu.

07.03.2009