Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.148

Rīgā 2009.gada 3.martā (prot. Nr.14 38.§)

Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

 

1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinā­juma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. izteikt 202.punktu šādā redakcijā:

"202. Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: No 1 422 872 EUR līdz 17 074 462 EUR.";

1.2. izteikt 208.punktu šādā redakcijā:

"208. Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: No 711 436 EUR līdz 8 000 000 EUR.";

1.3. izteikt 215.punktu šādā redakcijā:

"215. Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: No 14 229 EUR līdz 996 011 EUR.";

1.4. izteikt 221.punktu šādā redakcijā:

"221. Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma apjoms: No 200 000 EUR līdz 11 706 230 EUR.";

1.5. izteikt 227.punktu šādā redakcijā:

"227. Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: No 500 000 EUR līdz 2 500 000 EUR.";

1.6. izteikt 233.punktu šādā redakcijā:

"233. Maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: 10 000 000 EUR.";

1.7. izteikt 303.punktu šādā redakcijā:

"303. Minimālais un maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: No 50 000 000 EUR līdz 298 392 773 EUR.";

1.8. izteikt 314.punktu šādā redakcijā:

"314. Minimālais un maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: No 2 500 000 EUR līdz 67 596 201 EUR.";

1.9. izteikt 326. un 327.punktu šādā redakcijā:

"326. Finansējuma saņēmēji: Ostu pārvaldes, pašvaldības, pašvaldību kapitālsabiedrības.

327. Minimālais un maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: No 10 000 000 EUR līdz 92 800 000 EUR.";

1.10. izteikt 336.punktu šādā redakcijā:

"336. Minimālais un maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: No 5 000 000 EUR līdz 58 500 000 EUR.";

1.11. izteikt 339.punktu šādā redakcijā:

"339. Atbalsta veids: Jaunu maģistrālo ielu maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar Eiropas komunikāciju tīklu elementiem (divlīmeņu šķērsojumu izbūve ar dzelzceļu, pievadceļu izbūve Eiropas komunikāciju tīklam, jaunu kravas autotransporta maršrutu attīstība).";

1.12. izteikt 342.punktu šādā redakcijā:

"342. Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 39 096 061 EUR.";

1.13. izteikt 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/ apakš-aktivitātes nr. un nosaukums

Projektu
atlases veids

Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar-bības iestāde

Funkcijas

Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums

3.3.1.1.

TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.).

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana.

3. Finanšu plānošana.

4. Uzraudzība prioritātes līmenī.

5. Projektu atlase un apstiprināšana.

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība.

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana.

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

-

-

2009.gada 1.ceturksnis

3.3.1.2.

TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.).

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana.

3. Finanšu plānošana.

4. Uzraudzība prioritātes līmenī.

5. Projektu atlase un apstiprināšana.

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība.

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana.

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

-

-

1.atlase - 2008.gada 3.ceturksnis

2.atlase - 2009.gada 3.ceturksnis

3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.).

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana.

3. Finanšu plānošana.

4. Uzraudzība prioritātes līmenī.

5. Projektu atlase un apstiprināšana.

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība.

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana.

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

-

-

1.atlase - 2008.gada 3.ceturksnis

2.atlase - 2009.gada 2.ceturksnis

3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prio­ritātes, kritēriji u.tml.).

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana.

3. Finanšu plānošana.

4. Uzraudzība prioritātes līmenī.

5. Projektu atlase un apstiprināšana.

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība.

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana.

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

-

-

2009.gada 3.ceturksnis

3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.).

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana.

3. Finanšu plānošana.

4. Uzraudzība prioritātes līmenī.

5. Projektu atlase un apstiprināšana.

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība.

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana.

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

-

-

1.atlase - 2008.gada 3.ceturksnis

2.atlase - 2009.gada 2.ceturksnis"

1.14. izteikt 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulas "Finanšu plāns" 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.rindu šādā redakcijā:

"3.3.1.1.aktivitāte. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi

351 050 321

351 050 321

298 392 773

52 657 548

0

2007.

38 624 126

38 624 126

32 830 507

5 793 619

0

2008.

42 115 894

42 115 894

35 798 510

6 317 384

0

2009.

45 888 327

45 888 327

39 005 078

6 883 249

0

2010.

49 818 329

49 818 329

42 345 580

7 472 749

0

2011.

53 895 612

53 895 612

45 811 270

8 084 342

0

2012.

58 145 355

58 145 355

49 423 552

8 721 803

0

2013.

62 562 678

62 562 678

53 178 276

9 384 402

0"

1.15. izteikt 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulas "Finanšu plāns" 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51. un 52.rindu šādā redakcijā:

"3.3.1.5.aktivitāte. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T

45 995 366

45 995 366

39 096 061

6 899 305

0

2007.

5 060 615

5 060 615

4 301 523

759 092

0

2008.

5 518 114

5 518 114

4 690 397

827 717

0

2009.

6 012 387

6 012 387

5 110 529

901 858

0

2010.

6 527 305

6 527 305

5 548 209

979 096

0

2011.

7 061 519

7 061 519

6 002 291

1 059 228

0

2012.

7 618 330

7 618 330

6 475 580

1 142 750

0

2013.

8 197 096

8 197 096

6 967 532

1 229 564

0"

1.16. izteikt 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu "Finansējuma kategorizācija" šādā redakcijā:

"Finansējuma kategorizācija

Aktivitātes/apakšaktivitātes nr.

Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums

% no pasākuma finansējuma

3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi

21. Autoceļi (TEN-T)

42

3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)

17. Dzelzceļi (TEN-T)

16

3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros

30. Ostas

25

3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība

29. Lidostas

11

3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T

25. Pilsētas transports

6"

1.17. svītrot 359.punktu;

1.18. izteikt 360., 361. un 362.punktu šādā redakcijā:

"360. Aktivitātes mērķis: Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadā­jumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaug­stināšana Rīgā un ārpus Rīgas, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu (t.sk. elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana - jaunu vilcienu iegāde) un infrastruktūru, tādējādi atslogojot Rīgas ielu tīklu un īpaši tiltus, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports, un vides piesārņojuma risku, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā.

361. Atbalsta veids: Dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētās infrastruktūras un ritošā sastāva modernizācija (jaunu dīzeļvilcienu, elektro­vilcienu iegāde).

362. Aktivitātes mērķa grupa: Sabiedriskā transporta lietotāji.";

1.19. izteikt 364.punktu šādā redakcijā:

"364. Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 142 400 000 EUR.";

1.20. svītrot 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 377., 378. un 379.punktu;

1.21. izteikt 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.2.pasākuma "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/ apakš-aktivitātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar-bības iestāde

Funkcijas

Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums

3.3.2.1.

Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.).

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana.

3. Finanšu plānošana.

4. Uzraudzība prioritātes līmenī.

5. Projektu atlase un apstiprināšana.

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība.

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana. izdevumu deklarāciju sagatavošana.

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

-

-

2009.gada 3.ceturksnis"

1.22. izteikt 387.punktu šādā redakcijā:

"387. 3.3.2.1.aktivitāte. Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība - izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo saskaņā ar Dzelzceļa likumu VAS "Latvijas dzelzceļš" ir valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, savukārt VAS "Pasažieru vilciens" ir vienīgais sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos, tādēļ atklāta projektu iesniegumu atlase nav nepieciešama.";

1.23. svītrot 388. un 389.punktu;

1.24. svītrot 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.2.pasākuma "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība" tabulas "Finanšu plāns" 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 42., 43. un 44.rindu;

1.25. izteikt 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.2.pasākuma "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība" tabulu "Finansējuma kategorizācija" šādā redakcijā:

"Finansējuma kategorizācija

Aktivitātes/apakšaktivitātes nr.

Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums

% no pasākuma finansējuma

3.3.2.1. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība

16. Dzelzceļi

100"

1.26. izteikt 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.2.pasākuma "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība" tabulu "Uzraudzības rādītāji" šādā redakcijā:

"Uzraudzības rādītāji

Rādītājs

Kvanti­fikācija 2004.gadā

Kvanti­fikācija 2009.gadā

Kvanti­fikācija 2013.gadā

Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums

Aprēķina skaidrojums

Iznākuma rādītāji

1. Līniju skaits, kurā veikta dzelzceļa elektrovilcienu sistēmas modernizācija

0

0

4

3.3.2.1.aktivitāte

Latvijā ir tikai četri elektrificēti dzelzceļa maršruti

2. Iegādāto trīsvagonu dīzeļvilcienu skaits

0

0

7

3.3.2.1.aktivitāte

Apm. 3 milj. EUR viena trīsvagonu dīzeļvilciena izmaksas. Cenām pieaugot, izmaksas var palielināties

Rezultāta rādītāji

1. Pārvadāto pasažieru skaits Rīgā un piepilsētā

23,856 miljoni

31,017 miljoni

35,789 miljoni

3.3.2.1.aktivitāte

Pārvadāto pasažieru skaita pieauguma prognoze

2. Vidējais elektrovilcienu vagonu parka vecums

23 gadi

28 gadi

24 gadi

3.3.2.1.aktivitāte

Piepilsētas elektrovilcienu parka raksturojums: vidējais vagonu parka vecums
2004.gadā - 23 gadi,

2007.gadā - 26 gadi,

2009.gadā - 28 gadi,

2013.gadā - 24 gadi

3. Vidējais dīzeļvilcienu vagonu parka vecums

21 gads

25 gadi

15 gadu

3.3.2.1.aktivitāte

Dīzeļvilcienu parka raksturojums: vidējais vagonu parka vecums
2004.gadā - 21 gads,
2007.gadā - 24 gadi,

2009.gadā - 25 gadi,

2013.gadā - 15 gadu"

1.27. svītrot 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.2.pasākuma "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība" tabulas "Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums" 8., 9., 10., 11. un 12.rindu.

2. Satiksmes ministrijai iesniegt precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

03.03.2009