Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.146

Rīgā 2009.gada 3.martā (prot. Nr.13 44.§)

Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

 

1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. izteikt 130., 131., 132. un 133.punktu šādā redakcijā:

"130. Aktivitātes mērķis: Veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem (Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Ventspils, Alūksne, Aizkraukle, Balvi, Bauska, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi, Tukums, Valka), attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību.

131. Atbalsta veids: Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības (alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanas vajadzībām nepieciešamās ēkas vai tās daļas renovācija vai rekonstrukcija, nodrošinot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanas vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana) attīstībai.

132. Mērķa grupa: Bērni, personas ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personas, kurām ir nepieciešami alternatīvās aprūpes pakalpojumi, kā arī viņu likumiskie pārstāvji.

133. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, pašvaldības iestādes, biedrības un nodibinājumi.";

1.2. izteikt 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" tabulas "Ieviešana" 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" šādā redakcijā:

"3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība

IPIA

RAPLM

1. DP un DPP izstrāde.

2. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde.

3. Ievie­šanas nosacījumu izstrāde.

4. Uzrau­dzība pasākuma līmenī

VRAA

1. Projektu atlase un vērtēšana (sadarbībā ar RAPLM).

2. Vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība.

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana.

5. Izdevumu deklarāciju sagatavošana.

6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī

2010.gada 1.ceturk­snis"

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iesniegt precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

03.03.2009