Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.188

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 37.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā"

Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta 2.punktu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 142., 166.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot noteikumu tekstā, izņemot 1.pielikumu, vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 17.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "1.februārim" ar skaitli un vārdu "10.martam";

1.3. papildināt III nodaļu ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Novada dome, lai saņemtu mērķdotāciju no 2010.gada finanšu līdzekļiem, no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 15.augustam iesniedz aģentūrā personīgi vai nosūta aģentūrai pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniskā veidā novada domes lēmumu par dalību projekta īstenošanā, garantējot līdzfinansējuma summu.";

1.4. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Finansējumu pašvaldību investīciju projektu īstenošanai piešķir:

43.1. mērķdotācijas saņemšanai no 2008. un 2009.gada finanšu līdzekļiem - prioritārā secībā pēc projektu pieteikumu vērtēšanā iegūto punktu skaita atbilstoši šo noteikumu 3.punktā minētajam finansējumam;

43.2. mērķdotācijas saņemšanai no 2010.gada finanšu līdzekļiem - priori­tārā secībā pēc projektu pieteikumu vērtēšanā iegūto punktu skaita atbilstoši šo noteikumu 3.punktā minētajam finansējumam to pašvaldību investīciju projektu īstenošanai, kas iesniegušas šo noteikumu 24.1 punktā minēto lēmumu.";

1.5. aizstāt 48.punktā skaitļus un vārdus "2009.gada 1.jūlijam" ar skaitļiem un vārdiem "2009.gada 1.septembrim";

1.6. izteikt 1.pielikuma pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiku­miem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām (1., 2. un 3.tabula).";

1.7. izteikt 5.pielikuma V nodaļas piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. 1 Ja diviem vai vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, prioritāti piešķir projektam, kuru iesniegusi pašvaldība ar zemāku attīstības indeksu (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām)."

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 5.martu.

05.03.2009