Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.168

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 116.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Koledžas un tās filiāles juridiskā adrese:

3.1. koledžas adrese - Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014, Latvija;

3.2. koledžas Latgales filiāles adrese - Popova iela 155, Daugavpils, LV-5402, Latvija."

2. Aizstāt 5.3.apakšpunktā vārdus "profesionālās tālākizglītības" ar vārdiem "arod­izglītības, profesionālās tālākizglītības".

3. Papildināt 11.4.apakšpunktu aiz vārda "struktūrvienību" ar vārdiem "un filiāļu".

4. Papildināt V nodaļas nosaukumu aiz vārda "struktūrvienības" ar vār­diem "un filiāles".

5. Papildināt 18.punkta pirmo teikumu aiz vārda "struktūrvienības" ar vār­diem "un filiāles".

6. Papildināt 19.punktu aiz vārda "struktūrvienību" ar vārdiem "un filiāļu".

7. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Struktūrvienību un filiāļu uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienību un filiāļu reglamentos. Reglamentu izstrādā struktūrvienības vai filiāles vadītājs un saskaņo to ar koledžas direktoru."

8. Svītrot 22. un 45.punktu.

9. Aizstāt 54.punktā vārdus "struktūrvienību priekšnieku" ar vārdiem "struktūrvienību vadītāju un filiāļu vadītāju".

10. Papildināt noteikumus ar IX1 nodaļu šādā redakcijā:

"IX1. Koledžas saimnieciskā darbība un finansējuma avoti

56.1 Koledža atbilstoši tās darbības pamatvirzieniem un normatīvajiem aktiem var sniegt maksas pakalpojumus, veikt saimniecisko darbību un sniegt citus pakalpojumus.

56.2 Koledžas finanšu resursus veido:

56.2 1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

56.2 2. ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

56.2 3. ārvalstu finanšu līdzekļi;

56.2 4. ziedojumi un dāvinājumi."

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 4.martu.

04.03.2009