Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 20. septembra noteikumus Nr. 723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.176

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 23.§)
Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību11.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (pielikums) un valsts nodevas maksāšanas kārtību.

2. Valsts nodeva par grozījumu speciālajā atļaujā (licencē) vai atļaujā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanu ir pieci lati.

3. Speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai grozījumu speciālajā atļaujā (licencē) vai atļaujā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem pieprasītājs samaksā valsts nodevu pirms attiecīgās atļaujas vai grozījumu saņemšanas.

4. Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai grozījumu speciālajā atļaujā (licencē) vai atļaujā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.176
Valsts nodevas likmes par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

Nr.
p.k.

Darbības ar jonizējošā starojuma avotiem

Valsts nodevas likme
(Ls)

speciālā atļauja (licence)

atļauja

1.

Jebkuras darbības valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektā

100

2.

Jebkuras darbības (izņemot ievešanu, izvešanu, tranzītu un ražošanu) ar lieljaudas jonizējošā starojuma avotiem (radioaktīvās vielas, kuru kopējā radioaktivitāte ir 106–109 reižu lielāka par Ministru kabineta noteiktajiem limitiem, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, vai tādi jonizējošā starojuma avoti, kuru radītā kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda1 viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir lielāka par 10 Sv/h)

80

30

3.

Jebkuras darbības (izņemot ievešanu, izvešanu, tranzītu un ražošanu) ar vidējas jaudas jonizējošā starojuma avotiem (radioaktīvās vielas, kuru kopējā radioaktivitāte ir 103–106 reižu lielāka par Ministru kabineta noteiktajiem limitiem, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, vai tādi jonizējošā starojuma avoti, kuru radītā kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda1 viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir 0,1–10 Sv/h)

60

20

4.

Jebkuras darbības (izņemot ievešanu, izvešanu, tranzītu un ražošanu) ar citiem jonizējošā starojuma avotiem (radioaktīvās vielas, kuru kopējā radioaktivitāte ne vairāk kā 103 reižu pārsniedz Ministru kabineta noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, vai tādi jonizējošā starojuma avoti, kuru radītā kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda1 viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir mazāka par 0,1 Sv/h)

50

20

5.

Jonizējošā starojuma avotu ievešana, izvešana, tranzīts un ražošana

50

10

Piezīme.

1 Jonizējošā starojuma avotu radīto kopējo jonizējošā starojuma dozas jaudu aprēķina, summējot atsevišķu jonizējošā starojuma avotu radīto dozas jaudu tiešā starojuma kūlī atbilstoši maksimālajiem ekspluatācijas parametriem.

Vides ministrs R.Vējonis
28.02.2009