Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.170

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos"

Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 8.panta trešo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos" (Latvijas Vēst­nesis, 2005, 46., 137.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "nepietiekama redzamība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ierobežota redzamība" (attiecīgā locījumā);

1.2. svītrot 2.1.apakšpunktā vārdus "kā arī mazizmēra kuģošanas lī­dzeklis";

1.3. svītrot 2.6.apakšpunktu;

1.4. aizstāt 2.12.apakšpunktā vārdus "kurā bojāts vismaz viens kuģošanas līdzeklis" ar vārdiem "kurā bojāts vai gājis bojā kuģošanas līdzeklis";

1.5. papildināt 33.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atpūtas kuģu kustības ātrums šo noteikumu 3.pielikumā minētajos rajonos, kuros noteikti ātruma ierobežojumi, nedrīkst pārsniegt 18 km/h (10 mezgli).";

1.6. aizstāt 40.punktā vārdu "jahta" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "buru jahta" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

1.7. papildināt 52.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Apdzīšana šo noteikumu 3.pielikumā minētajos ra­jonos ir aizliegta.";

1.8. aizstāt 69.punktā vārdu "briesmu" ar vārdu "brīdinājuma";

1.9. papildināt 72.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "Atpūtas kuģis" ar vārdiem "kura redzamības robežās ir cits kuģis";

1.10. papildināt 78.punktu aiz vārdiem "Airu laivu" ar vārdiem "un buru jahtu";

1.11. svītrot 80.punkta otro teikumu;

1.12. izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

"82. Apmācot vadīt kuģošanas līdzekli, apmācītājs atrodas kuģošanas līdzeklī vai uz tā. Apmācot vadīt ūdensmotociklu, aizliegts vienlaikus apmācīt vairāk nekā vienu apmācāmo.";

1.13. izteikt 87.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"87.1. ja nepieciešams, aprīko iekšējo ūdeņu akvatoriju ar šo noteikumu 2.pielikumā minētajām navigācijas zīmēm un ugunīm;";

1.14. papildināt IX nodaļu ar 88.1, 88.2, 88.3 un 88.4 punktu šādā redakcijā:

"88.1 Navigācijas zīmju un uguņu īpašnieks vai valdītājs saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Jūras administrācija) šo noteikumu 2.pielikumā minēto navigācijas zīmju un uguņu izvietošanas projektu (turpmāk - navigācijas zīmju projekts) ostas teritorijā un šādās ūdenstilpnēs:

88.1 1. Daugavā no Vanšu tilta līdz Doles salai (līnijai, kas savieno punktus, kuru koordinātas LKS 92 sistēmā ir N 6304198 E 512013 un N 6304725 E 512451);

88.1 2. Ķīšezerā;

88.1 3. Buļļupē;

88.1 4. Lielupē no jūras līdz Slokas tiltam (līnijai, kas savieno punktus, kuru koordinātas LKS 92 sistēmā ir N 6299152 E  473914 un N 6299198 E 474093).

88.2 Lai saskaņotu navigācijas zīmju projektu ostas teritorijā, projekta izstrādātājs Jūras administrācijā iesniedz attiecīgās ostas kapteiņa apstiprinātu navigācijas zīmju projektu.

88.3 Šo noteikumu 88.1 vai 88.2 punktā minētajos navigācijas zīmju projektos iekļauj šādu informāciju:

88.3 1. navigācijas zīmju vai uguņu nepieciešamības pamatojums;

88.3 2. esošo navigācijas zīmju un uguņu, kā arī apkārtējo apstākļu analīze;

88.3 3. projektējamo navigācijas zīmju un uguņu izvēle, izvietojums un apkārtējās vides novērtējuma rezultāti;

88.3 4. projektējamo navigācijas zīmju un uguņu plānotie darbības parametri;

88.3 5. navigācijas zīmju un uguņu
aparatūras (piemēram, gaismas, barošanas avoti) izvēle un analīze.

88.4 Par šo noteikumu 2.pielikumā minēto navigācijas zīmju un uguņu uzstādīšanu 88.1 punktā noteiktajās ūdenstilpnēs navigācijas zīmju un uguņu īpašnieks vai valdītājs rakstiski paziņo Jūras administrācijai.";

1.15. papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD)) līdz 2009.gada 28.februārim, ir derīga attiecīgā tipa atpūtas kuģa vadīšanai līdz vadītāja apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām.";

1.16. aizstāt 1.pielikuma 5.3.apakšpunktā vārdus "nepietiekamas redzamības" ar vārdiem "ierobežotas redzamības";

1.17. svītrot 2.pielikuma 1.5. un 7.8.apakš­punktā vārdus "un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem";

1.18. papildināt 2.pielikuma 2.4.apakš­punkta aili "Zīmes apraksts" aiz vārdiem "tilta balstiem" ar vārdiem "vai tilta pārvada posmiem";

1.19. papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

 

"3.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 1.marta noteikumiem Nr.158

 

Rajoni, kuros noteikti ātruma ierobežojumi, un to punktu koordinātas

Punkta numurs

WGS 84

LKS 92

ģeogrāfiskais
platums

ģeogrāfiskais
garums

X koordināta

Y koordināta

Lielupe-Buļļupe (1.attēls)

1.

56°59.43009550N

23°55.82604717E

6316330.755

495772.944

2.

57°00.07709267N

23°55.75719883E

6317531.170

495704.462

3.

57°00.07623267N

23°56.16156517E

6317529.171

496113.853

4.

56°59.92167700N

23°56.95740500E

6317241.755

496919.373

5.

56°59.76036583N

23°56.94956000E

6316942.487

496911.207

6.

56°59.43261450N

23°56.38133533E

6316334.894

496335.301

Daugava-Buļļupe (2.attēls)

1.

57°01.67494950N

24°01.72260617E

6320493.753

501742.772

2.

57°01.75057567N

24°01.59547550E

6320634.008

501614.098

Vecmīlgrāvis (3.attēls)

1.

57°01.82966017N

24°07.90782283E

6320788.135

507999.838

2.

57°01.90846650N

24°07.76386483E

6320934.063

507853.928

3.

57°02.19030217N

24°08.25302933E

6321457.910

508347.714

4.

57°02.04833183N

24°08.36501000E

6321194.747

508461.517

Ķīšezers-Juglas ezers-Lielais Baltezers (4.attēls)

1.

57°00.26819600N

24°12.88015333E

6317903.980

513039.123

2.

57°00.14407700N

24°12.98158933E

6317674.032

513142.541

3.

56°59.50418017N

24°15.14892333E

6316494.395

515341.128

4.

56°59.55094883N

24°15.26045783E

6316581.581

515453.754

5.

57°01.09264884N

24°16.68558767E

6319447.440

516885.287

6.

57°01.17816783N

24°16.53860283E

6319605.497

516735.904

Lielais Baltezers-Mazais Baltezers (5.attēls)

1.

57°02.41328533N

24°18.76956200E

6321906.678

518982.973

2.

57°02.48959133N

24°18.74038483E

6322048.110

518952.816

3.

57°02.47556350N

24°19.20750800E

6322024.272

519425.355

4.

57°02.38498533N

24°19.21358500E

6321856.256

519432.289

KN170_PAGE_4.JPG (49648 bytes)

1.attēls

KN170_PAGE_5.JPG (69976 bytes)

2.attēls

KN170_PAGE_6.JPG (54934 bytes)

3.attēls

KN170_PAGE_7.JPG (68437 bytes)

4.attēls

KN170_PAGE_8.JPG (40627 bytes)

5.attēls"

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.martā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.martu.

01.03.2009