Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 2., 13.nr.; 2007, 11.nr.; 2008, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot 83.panta pirmās daļas 1.punktu, vārdus "dome (padome)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dome" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā, izņemot 7.panta pirmo un trešo daļu, 59.panta otrās daļas 7.punktu un pārejas noteikumu 7. un 8.punktu, vārdu "pilsēta" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "republikas pilsēta" (attiecīgā skaitlī un locījumā) un vārdu "pagasts" (attiecīgā skaitlī un locījumā) - ar vārdu "novads" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

3. Aizstāt 59.panta otrās daļas 7.punktā vārdus "ar pilsētas un novada domes, pagasta padomes vai rajona padomes pilnvarojumu" ar vārdiem "ar republikas pilsētas un novada domes pilnvarojumu".

4. Aizstāt 60.panta otrajā daļā, kā arī 68.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "pagasta padome" ar vārdiem "novada dome".

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 17.punktā vārdus "bāriņtiesas (pagasttiesas)" ar vārdu "bāriņtiesas";

aizstāt 30.2 punktā vārdus un skaitļus "ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"41. Līdz 2009.gada 1.oktobrim pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, izņemot republikas pilsētu un Jēkabpils pilsētas un Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, reorganizē, izveidojot novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas. Jēkabpils pilsētas un Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas reorganizē, laikā no 2009.gada 1.jūlija līdz 1.oktobrim izveidojot attiecīgas republikas pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas.

42. Grozījumi šajā likumā par vārdu "dome (padome)" aizstāšanu ar vārdu "dome", vārda "pilsēta" aizstāšanu ar vārdiem "republikas pilsēta" un vārda "pagasts" aizstāšanu ar vārdu "novads", 59.panta otrās daļas 7.punktā par vārdu "ar pilsētas un novada domes, pagasta padomes vai rajona padomes pilnvarojumu" aizstāšanu ar vārdiem "ar republikas pilsētas un novada domes pilnvarojumu", 60.panta otrajā daļā un 68.panta pirmajā un otrajā daļā par vārdu "pagasta padome" aizstāšanu ar vārdiem "novada dome", kā arī pārejas noteikumu 17.punktā par vārdu "bāriņtiesas (pagasttiesas)" aizstāšanu ar vārdu "bāriņtiesas" stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.februārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 25.februārī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 11.martu.

11.03.2009