Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 2001, 16.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 13.punktu, vārdus "dome (padome)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dome" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 10.1 panta otrajā daļā vārdus "bāriņtiesa (pagasttiesa)" ar vārdu "bāriņtiesa".

3. Aizstāt 28.3 panta otrajā daļā vārdus "pilsētas vai pagasta robežās" ar vārdiem "republikas pilsētas, novada vai, ja novadam ir teritoriālās vienības, attiecīgā novada pilsētas vai novada pagasta robežās".

4. Aizstāt 36.2 pantā vārdus "bāriņtiesa (pagasttiesa)" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "bāriņtiesa" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 5.februārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 25.februārī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009