Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts statistikas likumā

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2004, 8., 21.nr.; 2006, 8.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 9.punktā vārdus "rajona un".

2. Pārejas noteikumos:

papildināt 4.punkta trešo teikumu ar vārdiem "bet noteikumus attiecībā uz Ūdenstilpju klasifikatoru un Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru - līdz 2009.gada 30.decembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījumi likuma 1.panta 9.punktā par vārdu "rajona un" izslēgšanu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 29.janvārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 18.februārī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 4.martu.

04.03.2009