Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.75

Rīgā 2009.gada 27.janvārī (prot. Nr.7 60.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 18.panta trešo daļu


 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 165.nr.)
šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3.1.3. plānošanas reģiona teritorijas plānojuma prasības teritorijas izmantošanai, pašvaldību teritoriju plānojumos noteiktā esošā un plānotā vai atļautā teritorijas izmantošana;".

2. Papildināt 9.4.2.apakšpunktu aiz vārdiem "ainaviskais novērtējums" ar vārdiem "(estētiskajā, ekoloģiskajā, sociāl­ekonomiskajā aspektā, kā arī pozitīvo un negatīvo ietekmju analīze aizsargājamā teritorijā esošai ainavai kopumā)".

3. Papildināt 13.punktu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Jaunu plānu neizstrādā, ja nav īstenoti plānā paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un tādēļ nepieciešams pagarināt plāna darbības termiņu uz šo pasākumu īstenošanas laiku, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem. Iesniegumu par plāna darbības termiņa pagarināšanu iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē gada laikā pēc plāna darbības termiņa beigām."

4. Papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Lēmumu par plāna darbības termiņa pagarināšanu šo noteikumu 13.punktā minētajā gadījumā pieņem Dabas aizsardzības pārvalde. Lēmuma pieņemšanā, ja nepieciešams, pieaicina attiecīgo nozaru ekspertus. Dabas aizsardzības pārvalde lēmumu nosūta Vides ministrijai. Vides ministrija, pamatojoties uz minēto lēmumu, apstiprina vai noraida plāna darbības termiņa pagarināšanu. Ja plānā nepieciešamas citas izmaiņas, izstrādā jaunu plānu."

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 31.janvāri.

31.01.2009