Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.28

Rīgā 2009.gada 13.janvārī (prot. Nr.3 44.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 4.panta otro, piekto, septīto un astoto daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu realizētāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 46.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Pasākumos noteiktām personu grupām iesaista bezdarbniekus, kuri atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 800/2008), 2.panta 18.punktā noteiktajiem "nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja" kritērijiem un 2.panta 19.punktā noteiktajam "īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja" kritērijam (turpmāk - nelabvēlīgākā situācijā esoši darbinieki), un bezdarbniekus, kuriem noteikta invaliditāte.";

1.2. izteikt 54.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.1. finanšu atbalstu darba devējiem, lai nodarbinātu nelabvēlīgākā situācijā esošus darbiniekus, aģentūra sniedz saskaņā ar Komisijas regulā Nr. 800/2008 noteiktajām prasībām;";

1.3. aizstāt 55. un 56.punktā vārdus ""neizdevīgie" darbinieki" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nelabvēlīgākā situācijā esoši darbinieki" (attiecīgā locījumā);

1.4. izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Paredzētā finanšu atbalsta sniegšanas laiks nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju nodarbināšanai, kuri atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 18.punktā noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedz 12 mēnešus, bet īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu darba ņēmēju nodarbināšanai, kuri atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 19.punktā noteiktajiem kritērijiem, - 24 mēnešus.";

1.5. izteikt 63. un 64.punktu šādā redakcijā:

"63. Nelabvēlīgākā situācijā esošu darbinieku nodarbināšana netiek organizēta pie darba devējiem, kuri īsteno Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 2.punktā noteiktos atbalsta pasākumus, darbojas Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punkta "d" apakšpunktā noteiktajā saimniecības nozarē, atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī ja darba devējs nevar izpildīt Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 5.punktā minētos nosacījumus.

64. Darba devējam piešķirto finanšu atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošu darbinieku nodarbināšanai var izmantot vienlaikus ar komercdarbības atbalstu citiem mērķiem.";

1.6. svītrot 65.punktu;

1.7. izteikt 110.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"110.5. komersants vai pašnodarbinātais plāno iesaistīt nodarbināto apmācībā nelabvēlīgākā situācijā esošus darbiniekus vai nodarbināto apmācībās iesaistāmais pašnodarbinātais atbilst kādam no nelabvēlīgākā situācijā esošu darbinieku kritērijiem, kas noteikti Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 18. un 19.punktā.";

1.8. aizstāt 119.punktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulā Nr.68/2001" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulā Nr. 800/2008";

1.9. izteikt 120. un 121.punktu šādā redakcijā:

"120. Organizējot vispārējo apmācību, aģentūra sedz 80 % no kopējām nodarbināto apmācības izmaksām pašnodarbinātajiem un mazajiem komer­santiem, 70 % − vidējiem komersantiem un 60 % - lielajiem komersantiem. Organizējot speciālo apmācību, aģentūra sedz 45 % no kopējām apmācības izmaksām pašnodarbinātajiem un mazajiem komersantiem, 35 % - vidējiem komersantiem un 25 % - lielajiem komersantiem.

121. Ja viena atbalsta saņēmēja visi apmācībām pieteiktie nodarbinātie atbilst kādam no nelabvēlīgākā situācijā esošu darbinieku kritērijiem, kas noteikti Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 18. un 19.punktā, šo noteikumu 120.punktā minēto finansējuma apmēru paaugstina par 10 %, izņemot finansējuma apmēru, ko aģentūra piešķir vispārējās apmācības organizēšanai pašnodarbinātajiem un mazajiem komersantiem.";

1.10. izteikt 123.punktu šādā redakcijā:

"123. Mazajiem un vidējiem komersantiem noteikto maksimālo finansējuma apmēru piešķir, ja tie atbilst mazo un vidējo komersantu definīcijai, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 800/2008 I pielikumā.";

1.11. papildināt noteikumus ar 123.1 punktu šādā redakcijā:

"123.1 Lielajiem komersantiem finansējuma apmēru piešķir, ja tie atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai un pamato finansējuma stimulējošo ietekmi vismaz vienā no Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā noteiktajiem veidiem."

2. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.janvāri.

17.01.2009