Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Valsts prezidenta paziņojums Nr.36

Rīgā 2008.gada 29.decembrī

Par Stratēģiskās analīzes komisijas sastāva apstiprināšanu

 

1. Ņemot vērā, ka 2008.gada 15.oktobrī par Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāju esmu iecēlis Rīgas Ekonomikas augstskolas asociēto profesoru Robertu Ķīli, ar šo apstiprinu jaunu Stratēģiskās analīzes komisijas sastāvu.

2. Par Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāju apstiprinu Rīgas Ekonomikas augstskolas asociēto profesoru M.Phil., PhD (Cantab) Robertu Ķīli.

3. Par Stratēģiskās analīzes komisijas locekļiem ieceļu un apstiprinu:

3.1. Latvijas Universitātes rektoru, profesoru Dr.habil.phys. Mārci Auziņu;

3.2. Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektori MA Elīnu Egli;

3.3. MA, PhD (Cantab) Mariju Golubevu;

3.4. Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja vietnieci administratīvajos jautājumos MSc Zandu Kalniņu-Lukaševicu;

3.5. Swedbank Latvija galveno ekonomistu PhD (Lond) Mārtiņu Kazāku;

3.6. Latvijas Bankas prezidenta padomnieku Dipl.iur. Edvardu Kušneru;

3.7. Latvijas Bankas prezidentu MSc Ilmāru Rimšēvicu;

3.8. Latvijas-Amerikas finanšu foruma valdes priekšsēdētāju MA Aivi Roni;

3.9. Rīgas Ekonomikas augstskolas pasniedzēju MSc Andri Strazdu.

Valsts prezidents Valdis Zatlers

29.12.2008