Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1080

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 55.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 129.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. sarindošana pēc punktu skaita atbilstoši projektu atlases kritērijiem. Priekšroka publiskā finansējuma saņemšanai tiek dota projekta iesniegumiem ar lielāku piešķirto punktu skaitu. Ja pieejamais publiskais finansējums attiecīgajā kārtā ir pietiekams, sarindošana pēc punktu skaita atbilstoši projektu atlases kritērijiem nav nepieciešama;".

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc tās kārtas noslēgšanās, kurā projekta iesniegums iesniegts, Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

8.2. lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

8.3. lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

8.4. lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ pēc sarindošanas atbilstoši projektu atlases kritērijiem."

3. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Pēc pārskatu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc to iesniegšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

14.1 1. lēmumu par pārskata atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un par kārtējā maksājuma piešķiršanu;

14.1 2. lēmumu par pārskata neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un kārtējā maksājuma nepiešķiršanu;

14.1 3. lēmumu par pārskata neatbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un kārtējā maksājuma nepiešķiršanu vai saņemtā atbalsta atmaksu, ja tas paredzēts attiecīgā pasākuma nosacījumos."

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 30.decembri.

30.12.2008