Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1017

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 86.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"
12.panta piekto daļu, 13.panta trešo daļu, 14.panta sesto daļu, 15.panta ceturto daļu,
36.1 pantu, 61.panta pirmo un trešo daļu, 89.panta pirmo daļu, 92.pantu un 96.panta otro daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 193.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 10.punktā vārdus "triju mēnešu" ar vārdiem "viena mēneša";

1.2. papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzības un saņemtās mēnešalgas, piemaksu un kompensāciju summa nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmas un kvalifikācijas pakāpju jomā noteikto maksimālo apmēru atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.";

1.3. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.704

Valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļu skaits, valdes priekšsēdētāja, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka mēneša atlīdzības maksimālais apmērs atbilstoši valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību iedalījumam

Nr.
p.k.

Valsts vai pašvaldību kapitāl­sabiedrību iedalījums

Kritēriji

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības maksimālais apmērs (latos)

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēneša atlīdzības maksimālais apmērs (latos)

Atbildīgā darbinieka mēneša atlīdzības maksimālais apmērs (latos)

Padomes locekļu skaits

Valdes locekļu skaits

finanšu rādītāji

vidējais darbinieku skaits

bilances kopsumma
(milj. latu)

neto apgrozījums
(milj. latu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Maza

ne vairāk kā 3,0

ne vairāk kā 4,0

ne vairāk kā 49

ne vairāk kā 1500

ne vairāk kā 225

ne vairāk kā 160

3

ne vairāk kā 3

2.

Vidēja

3,0-15,0

4,0-23,0

50-249

ne vairāk kā 3000

ne vairāk kā 375

ne vairāk kā 240

3

ne vairāk kā 4

3.

Liela

15,0-24,0

23,0-40,0

250-499

ne vairāk kā 4500

ne vairāk kā 525

ne vairāk kā 320

ne vairāk kā 5

ne vairāk kā 5

4.

Īpaši liela

24,0 un vairāk

40,0 un vairāk

500 un vairāk

ne vairāk kā 6000

ne vairāk kā 750

ne vairāk kā 400

ne vairāk kā 7

ne vairāk kā 7"

2. Šo noteikumu 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 30.decembri.

30.12.2008