Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.738

Rīgā 2008.gada 27.novembrī (prot. Nr.80 57.§)

Grozījumi Attīstības sadarbības politikas plānā 2008.gadam

 

1. Izdarīt Attīstības sadarbības politikas plānā 2008.gadam (turpmāk - plāns) (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.839 "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2008.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 207.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt informatīvās daļas 1.1.1.apakš­nodaļas "Divpusējās un trīspusējās sadarbības projekti prioritārajās jomās" iedaļu "Gruzija" ar 3.punktu šādā redak­cijā:

"3. Atbalsts Gruzijas pēckonflikta rekonstrukcijai un kara radīto seku novēršanai.";

1.2. papildināt informatīvās daļas 4.sadaļā "Pasākumi izvirzīto apakšmērķu sasniegšanai, izpildes termiņi un rezultatīvie rādītāji to novērtēšanai" ietvertās tabulas "Plānotas divpusējās un trīspusējās palīdzības sniegšanas mehānismu veidošana, veicinot Latvijas ārpolitiskās aktivitātes attīstības sadarbības jautājumos" apakšsadaļu "Divpusējās un trīspusējās sadarbības projektiem prioritārajās jomās" ar tekstu šādā redakcijā:

Atbalsta sniegšana Gori Universitātes (Gruzija) kapacitātes un darbības stiprināšanai

Atbildīgā institūcija:

Ārlietu ministrija

2008.gada decembris

1) ierīkota jauna Gori Universitātes datorklase ar 10 darba vietām;

2) īstenots datorapmācības kurss Gori Universitātes studentiem;

3) Gori Universitātes bibliotēkas krājums papildināts ar 24 jaunām mācību grāmatām (katra trijos eksemplāros);

4) izveidota Gori Universitātes izdevniecība;

5) tehniski aprīkota Gori Universitātes auditorija interešu izglītības kursu nodrošināšanai;

6) papildus apmācīti divi Gori Universitātes pasniedzēji interešu izglītības kursu nodrošināšanai.

3.1.1.2. un 3.1.1.4.''

2. Lai finansētu pasākumu "Atbalsta sniegšana Gori Universitātes (Gruzija) kapacitātes un darbības stiprināšanai" (pasākums minēts plāna informatīvās daļas 4.sadaļā "Pasākumi izvirzīto apakš­mērķu sasniegšanai, izpildes termiņi un rezultatīvie rādītāji to novērtēšanai" ietvertajā tabulā "Plānotas divpusējās un trīspusējās palīdzības sniegšanas mehānismu veidošana, veicinot Latvijas ārpolitiskās aktivitātes attīstības sadarbības jautājumos"), izmantot budžeta programmai 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" 2008.gadā piešķirtos finanšu līdzekļus.

3. Ārlietu ministrijai ir tiesības izmantot pieejamos finanšu līdzekļus no budžeta programmai 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" 2008.gadā piešķirtā finansējuma, lai finansētu attīstības sadarbības projektu Gruzijā, kas paredz mācību materiālu nodrošināšanu bēgļu bērniem, ja Ārlietu ministrija saņems šāda projekta finansēšanas lūgumu.

4. Ārlietu ministrijai precizēto plānu iesniegt Valsts kancelejā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš

27.11.2008