Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā

Izdarīt Teritorijas plānošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2003, 10.nr.; 2005, 5.nr.; 2007, 10., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdu "rajons" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus "domes (padomes)" ar vārdu "domes".

3. Izslēgt 5.panta 3.punktu.

4. 6.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā pašvaldība;";

izslēgt sestajā daļā vārdus "rajona pašvaldības".

5. 7.pantā:

izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus "rajonu pašvaldību un republikas pilsētu";

izslēgt trešās daļas 4.punktā vārdus "rajonu pašvaldību";

izslēgt ceturtās daļas 6.punktā vārdus "rajona teritorijas plānojuma";

izslēgt piekto daļu;

izteikt sestās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ierosina grozījumus plānošanas reģiona teritorijas plānojumā;".

6. Izslēgt 8.panta trešo daļu.

7. Izslēgt 10.panta trešo daļu.

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada domes pirmās sēdes novada dome apstiprina ar saistošajiem noteikumiem novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo pašvaldību (novada teritoriālo vienību) teritorijas plānojumus un detālplānojumus. Līdz teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanai ir spēkā novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošie noteikumi par teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu.

14. Ja vietējā pašvaldība uzsākusi teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādi pirms novada izveidošanas, teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādi pabeidz novada pašvaldība un apstiprina ar novada domes saistošajiem noteikumiem, ja līdz tam laikam nav stājies spēkā novada pašvaldības teritorijas plānojums."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15. Rajona pašvaldību saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts rajona teritorijas plānojums, zaudē spēku 2009.gada 1.augustā.

16. Rajona pašvaldība līdz 2009.gada 1.augustam nodod rajona teritorijas plānojumu (tajā skaitā kartogrāfisko materiālu un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskatu) plānošanas reģionam teritorijas plānojumā ietvertās informācijas izmantošanai teritorijas turpmākas plānošanas procesā.

17. Viena mēneša laikā pēc visu attiecīgajā plānošanas reģionā ietilpstošo rajonu teritorijas plānojumu saņemšanas plānošanas reģiona attīstības padome pieņem lēmumu par plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošo rajonu teritorijas plānojumu iekļaušanu plānošanas reģiona teritorijas plānojumā pielikumu veidā."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī, bet šā likuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 9.pants - 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 13.novembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 28.novembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri, bet šā likuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 9.pants - ar 2009.gada 1.jūliju.

01.01.2009