Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"

Izdarīt likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 15., 24.nr.; 2007, 3., 10.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus "Eiropas Kopienas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" ar vārdiem "Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās".

2. 5.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "atlīdzību vai zemes atpirkšanu" ar vārdiem "atlīdzību, zemes atpirkšanu vai atbalsta maksājumu atbilstoši šā likuma 3.panta trešajā daļā noteiktajam";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja zemes īpašnieks ir saņēmis citus valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības maksājumus, kas tieši vai netieši paredzēti par tiem pašiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem šajā likumā paredzēta atlīdzība, tad atlīdzību saskaņā ar šo likumu var saņemt tikai par kopšanas cirtes aizliegumu visa kalendāra gada laikā."

3. 6.pantā:

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) attiecīgais zemes īpašums pieņemts mantojumā.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja zemes īpašnieks ir pieteicies atbalsta maksājumiem (meža īpašniekiem) no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000), tiesības prasīt atlīdzību ir pēc attiecīgā atbalsta maksājuma saņemšanas."

4. 24.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sākot ar 2012.gadu, atpērkama zeme, kura pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas iekļauta dabas liegumos vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma zonā.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmajā daļā noteiktie termiņi neattiecas uz gadījumiem, kad dabas rezervāts vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zona ir izveidota pēc 2007.gada 31.decembra."

5. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3.punktā skaitli un vārdus "3.panta trešajā daļā";

papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma 3.panta trešās daļas nosacījumi par atbalsta maksājumu tiek piemēroti ar 2012.gada 1.janvāri.

5. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.maijam izdod šā likuma 3.panta trešajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 14.novembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 28.novembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 12.decembri.

12.12.2008