Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts pieejams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļvietnē.

Kultūras ministrijas rīkojums Nr.2.1.-25-260

Rīgā 2008.gada 12.novembrī

Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu"

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu

 

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" (turpmāk - Noteikumi Nr.473) 8.punktu, kā arī izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta (turpmāk - Pieminekļu saraksts) grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijai Pieminekļu saraksta grozījumu projektu, lūdzot precizēt vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamā ēka" (valsts aizsardzības Nr.7707) (kadastra apzīmējums 0100 062 0068 001) (turpmāk - Objekts) adresi. Rīkojuma projektam klāt pievienoti šādi dokumenti:

1.1. Izziņa par Objekta statusu un informācija par tā atrašanās vietu;

1.2. Objekta atrašanās vietas shēma topogrāfiskajā plānā;

1.3. Ziņas par Objekta īpašnieku;

1.4. Objekta fotofiksācija.

2. Objekts ir iekļauts Pieminekļu sarakstā ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" ("Latvijas Vēstnesis" 1998.gada 18.decembrī). Minētajā rīkojumā Objektam norādītā adrese "Rīga, Balasta dambis 42" ir kļūdaina, jo Objekts faktiski atrodas citā adresē - Rīgā, Balasta dambī 44.

3. Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu Objekta īpašnieks ir rakstveidā informēts par priekšlikumu Pieminekļu sarakstā precizēt Objekta adresi. Īpašnieka 2008.gada 2.februāra vēstulē norādīts, ka Īpašniekam nav iebildumu pret Pieminekļu saraksta grozījumiem, norādot Objektam adresi - Rīga, Balasta dambis 44.

4. Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 8.punktu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5.punktu un iepriekš minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojuma Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2.punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā grozījumu un aizstāt vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamā ēka" (valsts aizsardzības Nr.7707) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Rīgā, Balsta dambis 42" ar vārdiem un skaitļiem "Rīga, Balasta dambis 44".

6. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 8.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5.punktu.

7. Šo rīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) mēneša laikā no rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Kultūras ministre H.Demakova

27.11.2008