Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.167

Rīgā 2008.gada 21.novembrī (prot. Nr.49 2.p.)

Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar Eiropas Ekonomikas zonas valstu regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem"

 

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.11.2007. noteikumos Nr.156 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar Eiropas Ekonomikas zonas valstu regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem" šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.6.punktu šādā redakcijā:

"9.6. finanšu instrumenta, ar kuru noslēgts darījums, ISIN (International Securities Identifying Number) kodu. Ja finanšu instrumentam nav ISIN koda, tad norāda finanšu instrumentam piešķirto alternatīvo instrumenta identifikatoru (finanšu instrumenta identifikators);".

2. Izteikt 11.3.punktu šādā redakcijā:

"11.3. finanšu instrumenta ISIN (International Securities Identifying Number) kodu vai alternatīvo instrumenta identifikatoru (finanšu instrumenta identifikators);".

3. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

09.11.2007. noteikumiem Nr.156

Paziņojumā par darījumu sniedzamā informācija un tās formāts

Lauka nosaukums

Lauka datu formāts(*)

Lauku vērtības

Lauka vērtības kategorija

Paskaidrojums

1. Tirgus dalībnieka (TD) ziņojuma sniedzēja identifikators

11(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

Identifikators

TD identifikators.

Par identifikatoru ir jāizmanto BIC kods, ko piešķir SWIFT. TD jānodrošina, ka tam ir BIC kods.

2. Darījuma datums

10(x)

ISO 8601- datuma formāts: YYYY-MM-DD

Datums

Darījuma noslēgšanas datums.

3. Darījuma laiks

8(x)

ISO 8601 - laika formāts: HH:MM:SS

Laiks

Darījuma noslēgšanas laiks pēc Latvijas laika.

4. Pirkšanas vai pārdošanas identifikators

1(a)

B = pirkšana

S = pārdošana

Kods

Norāde, vai tā ir pirkšanas vai pārdošanas transakcija (TD skatu punkta).

5. Darījuma veicēja kategorija

1(a)

P = TD savā vai klienta vārdā uz sava rēķina

A = TD klienta vārdā uz klienta rēķina

Kods

Norāde, vai TD darījumu veic uz sava rēķina vai uz klienta rēķina.

6. Finanšu instrumenta identifikators

2(a)9(x)1(n)

 

 

 

4(x)

 

 

1-12x

 

 

 

1 (a)

 

1(a)

 

10(x)

 

 

Max19(d) daļskaitlis ne vairāk kā 5 zīmes

ISO 6166 - starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN kods)

vai

Alternatīvais instrumenta identifikators (AII), kas sastāv no:

ISO 10383 - SWIFT piešķirtais MIC kods (Market Identifier Code)

un

Biržas piešķirtais kods

un

O = iespējas līgums (Option)

F = nākotnes līgums (Future)

un

P = pārdošanas opcija (Put)

C = pirkšanas opcija (Call)

F = nākotnes līgums (Future)

un

Termiņa izbeigšanās/ piegādes/ maksāšanas datums (Expiry/Delivery/Prompt Date) ISO 8601- datuma formāts: YYYY-MM-DD

un

Pozitīvas vērtības atvasināta FI fiksētā cena. Nākotnes līgumiem (Future) vērtība ir 0.

Identifikators

Par finanšu instrumenta (FI) identifikatoru izmato ISIN kodu vai alternatīvo instrumenta identifikatoru (AII).

7. Cena

Max19(d)

Skaitlis

Cena bez komisijām un uzkrātajiem procentiem. Parāda vērtspapīriem cena var tikt norādīta arī procentos. Cena nevar būt negatīva.

8. Cenas valūta

3(a)

ISO 4217 - valūtas kods

Kods

9. Daudzums

Max19(d)

Skaitlis

Parāda vērtspapīriem kopējā nomināla summa (nevis nominālvienību skaits).

10. Darījuma
partneris

11(x)

4(x)

Max 40(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

ISO 10383 - SWIFT piešķirtais MIC kods (Market Identifier Code)

Klienta kods (TD katram klientam piešķir savu iekšējo unikālu kodu)

Kods

Ja ārpusbiržā, tad attiecīgi darījuma puses BIC kods (bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības gadījumā) vai klienta kods (ja darījuma partneris ir klients).

Ja regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā (DTS), tad regulētā tirgus vai DTS MIC kods.

11. Klienta
identifikators

11(x)

Max 40(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

Klienta kods (TD katram klientam piešķir savu iekšējo unikālu kodu)

Kods

Ja klients ir banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, tad BIC kods, ja tāds tai ir (ISO 9362).

TD klientam piešķirtais unikāls identifikators.

12. Darījuma vieta

11(x)

4(x)

4(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

ISO 10383 - SWIFT piešķirtais MIC kods (Market Identifier Code)

XOFF - identifikators ārpusbiržas darījumiem

Identifikators

BIC kods, ja attiecīgā banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība darbojas kā sistemātisks inernalizētājs.

MIC kods, ja darījums notiek biržā vai DTS.

 

 

Ja darījums noticis ārpusbiržā, tad jānorāda identifikators XOFF.

13. Darījumu identificējošs numurs

Max40(x)

TD transakcijai piešķirtais unikālais numurs

Identifikators

Katrs TD katrai transakcijai piešķir savu iekšējo unikālu numuru.

* a = burts, x = burts, cipars vai simbols, d = decimāldaļskaitlis, n = cipars."

4. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

 

"2.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

09.11.2007. noteikumiem Nr.156

Paziņojumā par darījuma atcelšanu sniedzamā informācija un tās formāts

Lauka
nosaukums

Lauka datu formāts(*)

Lauku vērtības

Lauka
vērtības kategorija

Paskaidrojums

1. Tirgus dalībnieka (TD) ziņojuma sniedzēja identifikators

11(x)

ISO 9362 - SWIFT piešķirtais BIC kods (Bank Identifier Code)

Identifikators

TD identifikators.

Par identifikatoru ir jāizmanto BIC kods, ko piešķir SWIFT. TD jānodrošina, ka tam ir BIC kods.

2. Darījumu identificējošs numurs

Max40(x)

TD transakcijai piešķirtais unikālais numurs

Identifikators

Katrs TD katrai transakcijai piešķir savu iekšējo unikālu numuru.

3. Finanšu instrumenta identifikators

2(a)9(x)1(n)

 

 

 

4(x)

 

 

1-12x

 

1 (a)

 

1(a)

 

 

 

10(x)

 

 

Max19(d) daļskaitlis ne vairāk kā 5 zīmes

ISO 6166 - starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN kods)

vai

Alternatīvais instrumenta identifikators (AII), kas sastāv no:

ISO 10383 - SWIFT piešķirtais MIC kods (Market Identifier Code)

un

Biržas piešķirtais kods

un

O = iespējas līgums (Option)

F = nākotnes līgums (Future)

un

P = pārdošanas opcija (Put)

C = pirkšanas opcija (Call)

F = nākotnes līgums (Future)

un

Termiņa izbeigšanās/ piegādes/ maksāšanas datums (Expiry/Delivery/Prompt Date) ISO 8601- datuma formāts: YYYY-MM-DD

un

Pozitīvas vērtības atvasināta FI fiksētā cena. Nākotnes līgumiem (Future) vērtība ir 0.

Identifikators

Par finanšu instrumenta identifikatoru izmato ISIN kodu vai AII.

4. Darījuma datums

10(x)

ISO 8601- datuma formāts: YYYY-MM-DD

Datums

Darījuma noslēgšanas datums.

5. Atcelšanas iemesls

1(a)

M = kļūda

C = darījums atcelts

Kods

Darījuma atcelšanas iemesla identifikācijas kods.

*a = burts, x = burts, cipars vai simbols, n = cipars."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane

27.11.2008