Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.947

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
" 36.panta 5.punktu un 54.panta pirmo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Notei­kumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem doku­mentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 52.nr.; 2007, 158.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (4.pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs (ja tām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā) dod tiesības veikt profesionālo darbību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesijā, ir atzīti Eiropas Savienībā un ir izsniegti:

15.1. Austrijas Republikā - no 1994.gada 31.decembra;

15.2. Beļģijas Karalistē - no 1994.gada 31.decembra;

15.3. Bulgārijas Republikā - no 2007.gada 1.janvāra;

15.4. Čehijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

15.5. Dānijas Karalistē - no 1994.gada 31.decembra;

15.6. Francijas Republikā - no 1994.gada 31.decembra;

15.7. Grieķijas Republikā - no 1994.gada 31.decembra;

15.8. Igaunijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

15.9. Īrijas Republikā - no 1994.gada 31.decembra;

15.10. Īslandes Republikā - no 1994.gada 31.decembra;

15.11. Itālijas Republikā - no 1994.gada 31.decembra;

15.12. Kipras Republikā - no 2004.gada 1.maija;

15.13. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē - no 1994.gada 31.decembra;

15.14. Lietuvas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

15.15. Luksemburgas Lielhercogistē - no 1994.gada 31.decembra;

15.16. Maltas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

15.17. Nīderlandes Karalistē - no 1994.gada 31.decembra;

15.18. Norvēģijas Karalistē - no 1994.gada 31.decembra;

15.19. Polijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

15.20. Portugāles Republikā - no 1994.gada 31.decembra;

15.21. Rumānijas Republikā - no 2007.gada 1.janvāra;

15.22. Slovākijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

15.23. Slovēnijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

15.24. Somijas Republikā - no 1994.gada 31.decembra;

15.25. Spānijas Karalistē - no 1994.gada 31.decembra;

15.26. Šveices Konfederācijā - no 2002.gada 1.jūnija;

15.27. Ungārijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

15.28. Vācijas Federatīvajā Republikā - no 1994.gada 31.decembra;

15.29. Zviedrijas Karalistē - no 1994.gada 31.decembra."

2. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šo noteikumu 15.punkts attiecas uz tiem ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālo darbību, ja tie izsniegti:

16.1. līdz 2006.gada 1.janvārim un apliecina vismaz divus gadus ilgu pilna laika apmācību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē;

16.2. pēc 2006.gada 1.janvāra un apliecina vismaz trīs gadus ilgu pilna laika apmācību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē."

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (dokuments attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu)."

4. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.marta noteikumiem Nr.207

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikācijas profesionālie nosaukumi un dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālo darbību, ir atzīti Eiropas Savienībā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

Nr.
p.k.

Valsts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālais nosaukums

Ģimenes ārsta (vispārējās prakses ārsta) kvalifikāciju apliecinošais dokuments

1.

Austrijas Republika

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

2.

Beļģijas Karaliste

Huisarts/Médecin généraliste

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

3.

Bulgārijas Republika

Лекар-специалист по Обща медицина

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

4.

Čehijas Republika

Všeobecný lékař

Diplom o specializaci "všeobecné lékařství"

5.

Dānijas Karaliste

Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

Tilladelse til at anvende etegnelsen alment praktiserende læge/ Speciallægel i almen medicin

6.

Francijas Republika

Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

7.

Grieķijas Republika

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

8.

Igaunijas Republika

Perearst

Diplom peremeditsiini erialal

9.

Īslandes Republika

Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir)

Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi)

10.

Itālijas Republika

Medico di medicina generale

Attestato di formazione specifica in medicina generale

11.

Īrijas Republika

General medical practitioner

Certificate of specific qualifications in general medical practice

12.

Kipras Republika

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

13.

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

General medical practitioner

Certificate of prescribed/equivalent experience

14.

Lietuvas Republika

Šeimos medicinos gydytojas

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

15.

Luksemburgas Lielhercogiste

Médecin généraliste

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

16.

Maltas Republika

Mediċina tal-familja

Tabib tal-familja

17.

Nīderlandes Karaliste

Huisarts

Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

18.

Norvēģijas Karaliste

Allmennpraktiserende lege

Bevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege

19.

Polijas Republika

Diplôme: Dyplom uzyskania tytułuspecjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

20.

Portugāles Republika

Assistente de clínica geral

Diploma do internato complementar de clínica geral

21.

Rumānijas Republika

Medic specialist medicină de familie

Certificat de medic specialist medicină de familie

22.

Slovēnijas Republika

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

23.

Slovākijas Republika

Všeobecný lekár

Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo"

24.

Somijas Republika

Yleislääkäri/ Allmänläkare

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/

Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

25.

Spānijas Karaliste

Especialista en medicina familiar y comunitaria

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

26.

Šveices Konfederācija

Médecin praticien

Praktischer Arzt

Medico generico

Diplom als praktischer Arzt

Diplôme de médecin praticien

Diploma di medico generico

27.

Ungārijas Republika

Háziorvostan szakorvosa

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

28.

Vācijas Federatīvā Republika

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

29.

Zviedrijas Karaliste

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen"

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 26.novembri.

26.11.2008